Budżet obywatelski: znamy laureatów i zwycięskie projekty

Jeden milion złotych przeznaczył na budżet obywatelski prezydent Dariusz Stefaniuk. Mieszkańcy zgłosili aż 65 pomysłów realizacji różnorakich przedsięwzięć w swoim najbliższym otoczeniu: na swoich ulicach i osiedlach. Po ocenie formalnej do głosowania zakwalifikowano 51 z nich.

Miasto zostało podzielone na 7 obszarów, z których każdy otrzymał 50 tys. zł jako sumę podstawową i kwotę dodatkową, wyliczaną proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Zgodnie z przyjętymi zasadami głosować mógł każdy mieszkaniec Białej Podlaskiej powyżej 16 roku życia na dwa projekty z dwóch różnych obszarów.

W ten sposób wyłoniono siedem najciekawszych zdaniem mieszkańców inicjatyw, które poparło ponad 10 tys. osób. To bardzo dużo. Doświadczenia innych miast w tej dziedzinie kazały przypuszczać, że pierwsze edycje budżetu obywatelskiego nie cieszą się dużym zainteresowaniem obywateli. W chwili ogłaszania tej inicjatywy w Białej Podlaskiej nikt nie miał zatem pewności jak zachowają się mieszkańcy grodu nad Krzną.

Przez kilka tygodni trwała kampania promująca poszczególne koncepcje. O wyborze zwycięskich zadecydowali bialczanie, głosując przez internet i w sposób tradycyjny w wyznaczonych miejscach. Godnym uwagi jest podkreślenie, że tych pierwszych było znacznie więcej niż drugich: odpowiednio 5 966 i 4 836.

Największą popularność wśród bialczan uzyskały przedsięwzięcia z obszaru nr 5 (4 855 głosów) oraz obszaru nr 7 (3 996 głosów), najmniejszą z obszaru nr 4 ( tylko 245 głosów). W minioną sobotę, 24 września w sali AWF, przed koncertem Zespołu Śląsk prezydent Dariusz Stefaniuk podziękował wszystkim mieszkańcom miasta za zaangażowanie w nową ideę budżetu obywatelskiego, a przedstawicielom najbardziej popularnych i tym samych zwycięskich inicjatyw wręczył statuetki.

Mieszkanka Barbara Oleszczuk, która zaangażowała się w projekt „Uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku ul. Zagrodowa, w imieniu bialczan podziękowała prezydentowi za wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Podkreśliła, iż imponująca ilość pomysłów i osób głosujących dowiodła, że mieszkańcy czekali na taką inicjatywę od władz miasta.

Zwycięskie pomysły
Obszar 1 – Plac zabaw przy ul. Kopernika 7 i 7A (autor: Izabela Artych) – 938 głosów
Obszar 2 – “Janowska Arena” – boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82 (autor: Adam Klej) – 739 głosów
Obszar 3 – Remont chodnika wzdłuż ul. Spółdzielczej (autor: Tadeusz Kowalczuk) – 587 głosów
Obszar 4 – Uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku ul. Zagrodowa 34 (autor: Barbara Oleszczuk) – 245 głosów
Obszar 5 – Budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO 2 (autor: Maciej Kosik) – 953 głosy
Obszar 6 – Witoroska – Moja Ulica-Moje Miasto – chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomaską
do ul. Zielonej (autor: Ewa Rogacin) – 483 głosy
Obszar 7 – Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia (autorzy: Marcin Maciborski, Aleksandra Derlukiewicz i Ewelina
Omelaniuk) – 1446 głosów