Prokurator Generalny żąda dożywocia

Prokurator Generalny nie zgodził się z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie. W ocenie prokuratury orzeczona przez sąd kara 25 lat pozbawienia wolności dla Zuzanny M. i Kamila N. jest zbyt łagodna. Zasadnym jest wymierzenie kar dożywotniego pozbawienia wolności.

W kwietniu br. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok tamtejszego sądu okręgowego, który skazał na 25 lat więzienia zarówno Kamila N. jak i Zuzannę M. O warunkowe zwolnienie – zgodnie z wyrokiem – mogą się oni starać najwcześniej po 20 latach odbywania kary.

W kasacji zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest stosowana między innymi wobec sprawców dopuszczających się zabójstw z wyjątkowym okrucieństwem. A niewątpliwie za takie należy uznać zabójstwo rodziców Kamila N. w Rakowiskach.

Prokurator Hernand podkreślił, że orzeczenie wobec Zuzanny M. i Kamila N. kar dożywotnego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się przez nich o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności zagwarantuje, że sprawcy makabrycznej zbrodni realnie opuszczą zakład karny dopiero po upływie 25 lat.

Natomiast w sytuacji, gdy prawomocny wyrok zapadły w tej sprawie zostanie utrzymany, istnieje możliwość, że Zuzanna M. i Kamil N. wyjdą na wolność już po upływie jedynie 20 lat. Dlatego też zasadne jest wniesienie kasacji na niekorzyść skazanych.