Domowy szpital

Inwestycja ta, której koszt szacowany jest na 17 mln zł, realizowana jest z własnych środków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. „Domowy szpital” obejmie opieką pacjentów w podeszłym wieku, przewlekle i ciężko chorych, wymagających opieki medycznej i pielęgnacji. Jednostka przygotuje 70 łóżek w Zespole Opieki Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz 15-20 miejsc pobytu dziennego.

– Obecnie występuje bardzo niekorzystne zjawisko starzenia się społeczeństwa, a choroby przewlekłe dotykają przede wszystkim osób w podeszłym wieku. Rodzi to potrzebę zapewnienia specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych bezpośrednio skierowanych do tej grupy społecznej – zauważa Magdalena Us, rzecznik prasowy szpitala.

Prace przy budowie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego trwają od roku. Powstaje on w miejscu dawnego oddziału zakaźnego bialskiego szpitala, u zbiegu ulic Artyleryjskiej i Spółdzielczej. „Domowy Szpital” to projekt wpisujący się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej bialskiego szpitala.

W projekcie przewidziano hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarską opiekę długoterminową domową, teleopiekę, stacjonarną opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zespole Opieki Paliatywnej, poradnię Medycyny Paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci Dziennej Domowej Opieki Medycznej, rehabilitację w domu pacjenta oraz tlenoterapię domową.

Gmach już powstał, obecnie na obu jego kondygnacjach trwają prace wykończeniowe: montaż parapetów, roboty malarskie, układanie glazury i wykładzin PCV.

Parkingi wraz z fragmentem drogi dojazdowej od strony ul. Spółdzielczej zostały już wykonane w całości. Obecnie trwają roboty związane z budową głównej drogi dojazdowej. Rozpoczęto budowę alejek spacerowych. Zostały zakończone prace związane z renowacją istniejącego ogrodzenia od strony ul. Spółdzielczej i Artyleryjskiej.

Mimo imponującego tempa prac jeszcze minie kilka miesięcy zanim obiekt zostanie oddany do użytku.

– Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31 grudnia br. Pierwsi pacjenci znajdą miejsce w „Domowym Szpitalu” na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku – zapewnia Magdalena Us, rzecznik szpitala.

Zakres pewnych działań ze względu na innowacyjność projektu – zastosowanie technologii teleopieki nad pacjentami pozostającymi w domu oraz rozpoczęcie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej – mogą sprawić, że pacjenci w tych obszarach mogą znaleźć miejsce w Ośrodku nieco później.

Ta inwestycja napawa jednak nadzieją nie tylko seniorów. Bo każdy człowiek, bez względu na wiek, może potrzebować długoterminowej opieki medycznej.