Walka z legionellą

– Nie ma zagrożenia dla pacjentów w naszym szpitalu Podjęliśmy działania zalecone prze Sanepid. Wykonaliśmy dezynfekcję termiczną i chemiczną ciepłej wody. Czekamy na wyniki kolejnych badań. Do tego czasu pacjenci nie mogą korzystać z ciepłej wody. Ograniczyliśmy przyjęcia planowe ze względu na panującego niedogodności. Do końca tego tygodnia powinniśmy otrzymać ujemny – mam nadzieję – wynik badania wody, dzięki czemu sytuacja w szpitalu powróci do normy – poinformował nas dyrektor szpitala Marek Zawada.

Bardzo poważnie do sprawy podchodzi lubelski Sanepid, między innymi ze względu na niespotykaną do tej pory w naszym województwie liczebność kolonii bakterii.

– Wykonaliśmy badania ciepłej wody w radzyńskim szpitalu. Sytuacja dla nas jest całkowicie wyjątkowe ze względu na bardzo wysokie skolonizowanie bakterią legionelli. Nakazaliśmy wyłączenie sieci i przeprowadzenie stosownych działań. Pobrano kolejną próbkę, jej wynik znany będzie pod koniec tygodnia – dodaje wojewódzki inspektor sanitarny Irmina Nikiel. Dotychczas nie zanotowano żadnego przypadku zachorowania wywołanego pałeczkami legionelli.