Kasa Stefczyka: wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc

„Głównym źródłem siły i wpływu moralnego jest duch chrześcijańskiej miłości bliźniego, którego wyrazem i czynnym zastosowaniem ma być właśnie działalność spółdzielni” – te słowa Franciszka Stefczyka są realizowane każdego dnia w blisko 25-letniej działalności Kasy, której wybitny polski spółdzielca i społecznik jest patronem.

Kasa Stefczyka służy swoim Członkom pomocą finansową, ale, co wynika z jej statutu, prowadzi także akcje charytatywne i społeczne, wspierając rozmaite działania kulturalne, inicjatywy patriotyczne, wydarzenia o charakterze religijnym, edukacyjnym czy sportowym. Kasa Stefczyka realizuje swoje zobowiązania wobec społeczeństwa przede wszystkim dzięki specjalnie powołanej do tego celu Fundacji Stefczyka, której jest współzałożycielem i fundatorem. To właśnie Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, dzięki środkom zebranym podczas akcji „Skarbonka”, może wspierać i rozwijać pasje i zainteresowania dzieci z domów dziecka. Spełnia także marzenia najmłodszych pacjentów oddziału onkologicznego ze szpitala dziecięcego w Białymstoku. Kolejnym z wielu przykładów działalności tego typu jest porozumienie, jakie Fundacja Stefczyka zawarła w sierpniu br. z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach. Dzięki fundacyjnemu wsparciu wychowankowie spędzili kilka dni w Bieszczadach, a w planach są kolejne wycieczki i atrakcje.

Fundacja niesie też pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – przekazując środki na leczenie, rehabilitację, a także na zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych, umożliwiających powrót do zdrowia.

– Postępująca choroba […] pochłania ogromne środki i jestem bardzo wdzięczny, że fundacja zechciała mi pomóc w tej nierównej walce z chorobą. Jestem przekonany, że ta dobroć i życzliwość, z jaką się spotkałem ze strony Państwa, będzie wracała do Państwa ze zdwojoną mocą – napisał w liście do fundacji jeden z jej podopiecznych. Kasa Stefczyka z Fundacją Stefczyka oraz swoimi partnerami duży nacisk kładzie również na osobisty rozwój, realizację pasji i edukację młodych ludzi – temu służą konkursy stypendialne, kierowane do najlepszych uczniów i studentów. Dużą wagę przywiązuje także do rozwoju fizycznego – wspiera więc sport amatorski i zawodowy, a dzięki niej sukcesy odnoszą pływacy, tenisiści, tancerze, windsurferzy, drużyny hokeja czy piłki nożnej. Od lat wspiera także ważne imprezy sportowe, takie jak maraton „Solidarności” w Gdańsku.

Więcej o działalności społecznej Kasy Stefczyka oraz Fundacji Stefczyka dowiedzieć się można na stornie www.kasastefczyka.pl.