Pamiętamy Jerzego Srokę

Jerzy Sroka urodził się w 1928 w Janowie Podlaskim. Był synem zawodowego oficera Wojska Polskiego, dzieciństwo spędził w Brześciu, ale większość życia – w Białej Podlaskiej. Jako nastolatek wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, dowodzonego przez mjr „Zenona” – Stefana Wyrzykowskiego. To co przeżył, a w szczególności to, czego doświadczyło jego pokolenie postanowił utrwalić i przekazać młodszym generacjom.

Badacz archiwów, felietonista, literat

Całe swoje dorosłe życie Jerzy Sroka poświęcił badaniom historycznym II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji i partyzantki działającej w naszym regionie. Wykazywał się tytaniczną wręcz pracą, skrupulatnie badał archiwalia, docierał do dokumentów i ludzi, aby jak najwierniej przekazać relację z lat II wojny światowej kolejnym pokoleniom. Prawdziwą miłością darzył Podlasie; ziemię za którą walczył z bronią w ręku. Opisywał nie tylko działania zbrojne ale również dzieje oświaty, życia kulturalnego i przemysłu Białej Podlaskiej.

Zadebiutował w 1956 r. w lubelskim „Sztandarze Ludu”. Potem pisał do Wrocławskiego Tygodnika Katolików, tygodnika „Za Wolność i Lud”, gościł też na łamach „Nowej Wsi”, publikował również w wielu innych gazetach i czasopismach. Regularnie współpracował w bialską biblioteką i tygodnikiem „Słowo Podlasia”.

Od chwili powstania tej gazety w grudniu 1979 roku, regionalista nawiązał z nią stały kontakt. Czytelnicy pamiętają jego cykle artykułów : „Opowieści z Podlasia”, „Kapitan Nash”, „Leśniacy”, „Szare Szeregi Podlasia”, „Podlasiacy znani i nieznani”, „Podlaski Słownik Biograficzny”, „Z dziejów bialskiej handlówki” czy stylizowany na gwarę podlaską cykl felietonów „Żeb to pomorek”.

Jerzy Sroka jest także autorem wielu książek: Biała na Podlasiu, Brześć nad Bugiem – dzieje miasta i twierdzy, Leśniacy – historia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej od 1916 do 1970, Obrońcy twierdzy brzeskiej w 1939 r., Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” 1958 – 1993 czy 9 Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Opublikował także mnóstwo artykułów, wydał wiele broszur i monografii.

Autor ponad 400 publikacji

– Jerzy Sroka był częstym gościem biblioteki, naszego działu regionalnego. Spotkania te zawsze były okazją, aby rozszerzyć wiedzę o miejscu w którym żyjemy. Dzięki publicystyce i dokumentacji historycznej tego autora poznawałam dzieje naszego regionu. Przynosił nam różnego typu opracowania, archiwalne fotografie, teksty – mówi Hanna Bajkowska, kierownik Dział Wiedzy o Regionie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Obecnie bialska biblioteka posiada ponad 400 publikacji – książek, broszur i artykułów tego wybitnego podlaskiego regionalisty. Z tej wiedzy korzystają historycy, studenci, młodzież szkolna oraz miłośnicy regionu. Jerzy Sroka w pamięci licznych czytelników zachował się jako piewca podlaskiej ziemi, regionalista odkrywający nieznane fakty historii, o których trzeba pamiętać.

23 listopada przypada 20 rocznica śmierci Jerzego Sroki. Dziennikarze, bibliotekarze i przyjaciele postanowili wspólnie uczcić pamięć o Nim.

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza 25 listopada 2016 r. o godz. 17 na spotkanie wspomnieniowe Jerzy Sroka – podlaski regionalista i publicysta. Gościem honorowym wieczoru będzie jego żona – Jadwiga. Z twórczością Jerzego Sroki można zapoznać się także na wystawie czynnej od początku listopada w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej.