XXIV akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Zbiórka darów, zarówno publiczna, jak i stacjonarna rozpocznie się w niedzielę 20 listopada i potrwa do 31 grudnia br.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, zainicjowana przed 24 laty przez Ewę Dados, dziennikarkę Radia Lublin przekształciła się z inicjatywy lokalnej w akcję ogólnopolską, nad którą niezmiennie Patronat Duchowy sprawuje JE Metropolita Lubelski, po raz drugi zaś Patronat Honorowy objęła Agata Duda, małżonka prezydenta RP.

Akcja nie ma ram organizacyjnych, jest działaniem grupy społeczników, pragnących pomóc najmłodszym: dzieciom z rodzin rozbitych, niepełnych, niepełnosprawnym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, podopiecznym Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców.

W zbiórce darów uczestniczą osoby prywatne, firmy, organizacje społeczne. Zbierana jest głównie odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne, środki czystości oraz higieny osobistej, słodycze, ziemiopłody, żywność długoterminowa.

W roku ubiegłym dzięki zaangażowaniu 8 000 wolontariuszy i ludzi dobrej woli zebrano prawie 250 ton darów, które trafiły do niemal 15 tysięcy rodzin wielodzietnych, ponad 15 tysięcy dzieci oraz 101 placówek szkolno-wychowawczych.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.pdpz.pl

Oddziały Biura Akcji w naszym regionie:
Biała Podlaska
Urszula Szafrańska-Daniluk, Gimnazjum Nr 6, ul. Zygmunta Augusta 2
tel. (83) 341 64 44

Janów Podlaski
Ewa Koszołko, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bialska 6a
tel. (83) 341 30 93

Parczew
Witold Wiesław Jakubas, Gimnazjum Publiczne im. Wł. Jagiełły, ul. Spółdzielcza 7
tel. (83) 355 12 40