Złoty Krzyż Zasługi dla księdza prałata Tadeusza Lewczuka

Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się po mszy św. sprawowanej w intencji ojczyzny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk podkreślił w jej trakcie zasługi ks. prałata dla parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie znanej jako Sanktuarium Matki Bożej Parczewskiej Królowej Rodzin i jego troskę o rozbudowę Sanktuarium. Wyraził również uznanie dla przedsięwzięć, które powstały z inicjatywy ks. prałata, do których należą m.in.: Warsztat Terapii Zajęciowej, świetlica socjoterapeutyczna, stowarzyszenie „Wielkoduszność”, wspierające osoby biedne i potrzebujące oraz organizowane corocznie Diecezjalne Dni Rodziny. Docenił jego wkład i zaangażowanie w posługę kapłańską oraz gorliwość w przekazywaniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Ks. prałat po uroczystym odznaczeniu zaznaczył, że otrzymane odznaczenie traktuje to wyraz uznania pracy Kościoła na rzecz dobra ojczyzny. Nawiązał do początków swojej działalności duszpasterskiej i postawy patriotycznej, która wynikała z tradycji rodzinnych, ugruntowanych podczas pełnienia służby wojskowej wraz z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką.

Wspomniał o pracy z młodzieżą oazową, zaangażowaniu w pomoc „Solidarności” w czasie stanu wojennego oraz o budowie kościoła i renowacji zabytków na pierwszych placówkach, na których pełnił obowiązki proboszcza. Podsumował także swoją kilkunastoletnią pracę w parafii w Parczewie.

– To odznaczenie traktuję jako dar dla całej parafii. Ten Złoty Krzyż Zasługi otrzymujecie Wy kochani parafianie, którzy wypełniacie zobowiązania wynikające z przynależności do Sanktuarium; jako docenienie współpracy Kościoła i władz samorządowych; jako docenienie budowania jedności w życiu naszej małej ojczyzny – powiedział ks. prałat zwracając się do parafian.

Ks. prałat Tadeusz Lewczuk

Urodził się w Żeliznej (parafia Gęś) w 1947 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach, otrzymując w 1972 r. święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską niósł jako wikary w Suchożebrach, Sadownym, Dęblinie i Rykach. W l. 1983 – 1991 był proboszczem parafii Komarno (dekanat janowski), a w l. 1991 – 2000 – proboszczem parafii w Janowie Podlaskim. W 1993 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Janowskiej. W grudniu 2000 r. został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie i dziekanem dekanatu parczewskiego.