Reforma oświaty – powrót do sprawdzonego systemu

Wcześniejsze władze III RP wyrzucały do kosza obywatelskie petycje poparte milionami podpisów. Rząd PiS podobnie jak w przypadku programu „Rodzina 500+” poprzedza reformę oświaty konsultacjami społecznymi. Nigdy wcześniej tego nie robiono. Reforma oświaty to powrót do starego i sprawdzonego systemu kształcenia.

Już 4 lata temu zauważano, że obecnie obowiązujący – nie dość, że wprowadzony pospiesznie – jest po prostu niewydolny. Są środki na dostosowanie do planowanych zmian. W roku przyszłym będzie to 270 mln zł. w 2018 – 317 mln, w 2019 – 468 mln. Będą mogły być one wykorzystane na dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków oraz wyposażenia do potrzeb nowej struktury.

Dobiega końca opracowywanie kwestii programowych. Jest jednak do dopracowania wiele kwestii szczegółowych, które ostatecznego kształt nabiorą po prowadzonych właśnie konsultacjach wśród samorządowców, nauczycieli i rodziców.

Zadaj pytanie, przedstaw sugestie

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny serwis internetowy www.reformaedukacji.men.gov.pl, gdzie znaleźć można najistotniejsze informacje dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz organów prowadzących szkoły a także numery telefonów i adres e-mail, pod którymi można zadać pytanie, przedstawić własne sugestie i propozycje.

Ścieżka edukacyjna od 1 września 2017

Po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum bądź w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. Warunkiem podjęcia studiów pozostanie uzyskanie świadectwa dojrzałości (absolwenci szkoły branżowej również będą mogli je uzyskać, po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia).