Naszą siła jest młodzież

Już pierwszego września szkoła zainaugurowało ten doniosły jubileusz. W ciągu roku szkolnego zaplanowano cykl uroczystości, które przybliżą sylwetkę patrona jako pisarza, artystę, człowieka, obywatela.

To również dobry czas aby powrócić do kilkuwiekowej historii tej szkoły, ściśle splecionej z dziejami miasta i kraju. 25 listopada popularnie nazywany „Kraszak” zaprosił młodzież z innych szkół na sesję popularnonaukową z okazji 100. rocznicy nadania szkole imienia. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Niezmierzony Kraszewski”. Referat wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Stępnik z UMCS w Lublinie, absolwent I LO.

– Największą siłą naszej szkoły są uczniowie. Dlatego też oni przygotowali sesję popularnonaukową z okazji setnej rocznicy nadania imienia szkole – podkreśla z dumą Przemysław Olesiejuk, dyrektor liceum.

Młodzież przygotowała a następnie zreferowała następujące zagadnienia: J.I. Kraszewski jako uczeń, J.I. Kraszewski nie tylko pisarz, J.I. Kraszewski prywatnie, Adaptacje filmowe dzieł J.I. Kraszewskiego, Ilustratorzy książek J.I. Kraszewskiego, Biała w utworach J.I. Kraszewskiego, Wizerunek J.I. Kraszewskiego, J.I. Kraszewski a Unici, J.I. Kraszewski w świecie muzyki.

Sesji towarzyszyły wystawy: „Podlaskie korzenie Kraszewskiego” i „Kraszewski – malarz”.

Uczniowie i absolwenci

Szkoła szczyci się wybitnymi absolwentami. W jej murach nauki pobierali m.in. ks. Stanisław Brzóska, ostatni dowódca Powstania Styczniowego, obecny patron liceum, malarz prof. Ludwik Maciąg oraz popularni aktorzy i prezenterzy telewizyjni, jak m. in. Wacław Kowalski, Roman Kłosowski, Bogusław Kaczyński oraz „Wicherek” – Czesław Nowicki.

Podczas obchodów jubileuszowych z okazji nadania imienia obecnie ucząca się młodzież będzie miała możliwość spotkań z absolwentami tej szkoły.

– W marcu zaplanowaliśmy wielki koncert uczniów, absolwentów i wszystkich sympatyków szkoły. Będzie on okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, integracji i przyjacielskich spotkań. Jesteśmy uszczęśliwieni, że absolwenci pamiętają o swojej szkole i ją odwiedzają – mówi dyrektor.

Szkoła z tej okazji planuje wiele innych uroczystości: pisanie tekstu „jeden dzień życia ucznia”, wystawę plastyczną i fotograficzną młodzieży i – jak każdego roku – „Dzień Patrona”.

Liceum zajmuje czołowe miejsca w rankingach, jej uczniowie zdobywają laury ma konkursach przedmiotowych i olimpiadach sportowych.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

uż przed sesją popularnonaukową nie tylko młodzież szkolna, ale również mieszkańcy miasta otrzymali niezwykły prezent. Przy I LO im. J.I. Kraszewskiego oddano do użytku pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i tenisa.

Koszt inwestycji wyniósł 250 tys. zł. Fundusze wyłożyła szkoła z własnych środków oraz spółki miejskie WOD-KAN i PEC. Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny ale również o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów.

– Inwestycja była niezwykle potrzebna i dzięki sąsiedztwie z pływalnią tworzy już mały kompleks sportowy – mówił z zadowoleniem dyrektor Przemysław Olesiejuk.

Zaplecze pływalni: szatnie, prysznice i sauna będą służyły bowiem również użytkownikom boiska. Prezydent Dariusz Stefaniuk wyraził satysfakcję z faktu udanego połączenia potencjału miasta z możliwościami finansowymi szkoły, zapewniając że te obiekty sportowe będą dostępne również wszystkim bialczanom.