Przed rokiem film, teraz książka

W publikacji pojawia się bardzo wiele nowych informacji, które dotychczas historiografii nie były znane. Dotyczą one zarówno zarządzania miastem przez kontrowersyjną Elżbietę z Branickich Sapieżynę, jak i przekształceń własnościowych zachodzących na przełomie XVIII i XIX wieku, w związku z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi po ostatnich właścicielach.

Mogą być one cennym źródłem dla historyków tym bardziej, że stanowią efekt mozolnej pracy autora polegającej na skrupulatnym przeszukiwaniu archiwów i analizie znajdujących się w nich źródeł. Książka ma też wymiar uniwersalny, szczególnie na Podlasiu, albowiem, jak w soczewce, pokazuje charakter przemian, które były typowe dla wszystkich podobnych ośrodków w tym regionie.

Odmienność Kodnia w tym zakresie łączyła się z jego specyfiką wynikająca z dziejami Sapiehów, a także pozostawaniem ważnym ośrodkiem kultu religijnego, co jedynie czyni ją ciekawszą dla czytelnika. Powyższe względy stanowią, iż mogę zachęcić wszystkich mieszkańców Wschodniej Polski do zapoznania się z książką, która stanie się ważnym źródłem pozyskiwania informacji o dziejach regionu oraz życiu naszych przodków.

„Kodeń. Od siedziby magnackiej do osady gminnej” to kolejna – po prezentującej dzieje miejscowości w okresie Powstania Styczniowego „Kodeńskiej Nocy Zwycięstwa” – publikacja Jarosława Onyszczuka, wywodzącego się z Kodnia właśnie. Autor, choć zamieszczały w Warszawie, od lat penetruje archiwa wyławiając informacje związane z dziejami nie tylko Kodnia, ale i Podlasia. Dlatego to spotkanie istotne będzie nie tylko dla kodnian, ale wszystkich, interesujących się dziejami naszego regionu.