Dochody Białej 2017 – wyłącznie na inwestycje

Projekt budżetu Białej Podlaskiej na 2017 r. przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, został w miniony wtorek przez zarząd miasta zaprezentowany dziennikarzom, na pytania których odpowiadali również prezesi miejskich spółek, obecni na konferencji.

Projekt uwzględnia również nadwyżkę operacyjną w kwocie 17,1 mln zł, przeznaczona na spłatę i obsługę miejskiego długu oraz zabezpieczenie środków na zadnia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Na wstępie konferencji prezydent Dariusz Stefaniuk poinformował z satysfakcją, że miasto ogłosiło przetarg na budowę trzech budynków, dodając iż rządowy program Mieszkanie Plus właśnie w Białej Podlaskiej znajduje się w najbardziej zaawansowanej fazie.

Ponad 5 mln nadwyżki

Miejskie dochody w 2017 r osiągną kwotę ponad 283 mln zł, na którą składają się dochody własne (104 mln), subwencje (98 mln) oraz dotacje celowe (80 mln).

Wydatki zaś, których gros (ponad 70%) przeznaczone będzie na oświatę i pomoc społeczną – ponad 277 mln zł. Projekt uwzględnia ponadto 1 mln na budżet obywatelski, który będzie kontynuowany. W budżecie miejskim pozostanie zatem nadwyżka w wysokości 5,4 mln zł.

Najważniejsze wydatki inwestycyjne

Z punktu widzenia mieszkańców najważniejszymi wydatkami magistratu w przyszłym roku będą środki przeznaczone na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (ponad 6 mln zł), dzięki którym 1000 bialskich mieszkań zaopatrzonych zostanie w instalacje solarne.

Kontynuowana będzie budowa ul. Kruczej, a przedłużenie ul. Pocztowej pozwoli na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych. W przyszłym roku powstanie ponadto przy stadionie „Podlasia” boisko ze sztuczną nawierzchnią. Rozpocznie się także modernizacja i rozbudowa targowiska przy Al. Tysiąclecia. Docelowo powstanie tu zadaszona hala.

Magistrat planuje też zakup nowych autobusów, kontynuowanie modernizacji Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów oraz miejsc rekreacji w dolinie Krzny. Ten ostatni projekt został już umieszczony na liście przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W budżecie znalazły się ponadto środki na opracowanie projektu drogi dojazdowej do lotniska i obwodnicy wschodniej miasta, łączącej je z krajową drogą nr 2.