Miasto z wyrokiem za solary

W dniu 3 stycznia 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Lublinie Wydział IX Gospodarczy zapadł wyrok zasądzający od pozwanego Miasta Radzyń Podlaski kwotę główną w wysokości ponad 870 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11 kwietnia 2015 r. (co wg wyliczeń na koniec 2016 r. daje dodatkowo kwotę w wysokości ponad 112 tys. zł) na rzecz dostawcy Energetyki Solarnej Ensol sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Dodatkowo Miasto Radzyń Podlaski zgodnie z wyrokiem sądu musi zapłacić koszty postępowania sądowego – 43523 zł i koszty zastępstwa procesowego.

Spółka Ensol, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, dostarczyła wszystkie zestawy solarne na inwestycję pozwanego Miasta. Do dostaw tych nie było nigdy żadnych zastrzeżeń, a mimo to spółka od dwóch lat dochodzi swoich należności – czytamy w piśmie wystosowanym przez spółkę.

Miasto Radzyń Podlaski jako lider projektu „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim” informuje, że z firmą Ensol nie miało żadnej umowy, miało umowę z firmą Rapid na wykonanie całości – więc na usługę, czyli roboty budowlane, oraz materiały. Należności względem wykonawcy regulowało na bieżąco – najpierw firmie Rapid, a potem, gdy ona upadła – syndykowi masy upadłości. Za 315 instalacji solarnych zapłaciliśmy co do grosza – wszystko, co należało zapłacić – i to w przewidzianych terminach – komentuje wyrok sądowy burmistrz Jerzy Rębek, zapowiadając apelację.