Ptasia grypa w natarciu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wydali ostrzeżenie przed wirusem grypy ptaków (HPAI), podtypu (H5N8), który nie jest groźny dla ludzi, ale czyni spustoszenia w gospodarstwach, prowadzących hodowlę drobiu.

2 lutego br. wykryto u łabędzia pierwszy przypadek ptasiej grypy w powiecie siedleckim. 7 lutego zaś aktualna sytuacja związana z występowaniem grypy ptaków była omawiana podczas posiedzenia specjalnej Grupy Zadaniowej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zaapelował o bezwarunkowe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Podstawowym środkiem prewencyjnym jest utrzymywanie ptaków w zamknięciu (uniemożliwienie kontaktu z ptakami dzikimi). Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa tej choroby są zarażone dzikie ptaki.

Do gatunków ptaków najbardziej podatnych na zakażenie się wirusem należą: indyki, kury, w mniejszym stopniu kaczki i gęsi, które mogą być nosicielami choroby, a same nie chorować. Wirus może być też łatwo przeniesiony na odzieży, sprzęcie, za pośrednictwem paszy, a także przez psy, koty i gryzonie.

Pierwsze przypadki wirusa odnotowano w Polsce w listopadzie ubiegłego roku. Od tej pory zdiagnozowano 43 jego ogniska u drobiu oraz w 40 lokalizacjach wystąpienie wirusa u dzikich ptaków.

Nasz kraj nie jest tu wyjątkiem. Dotychczas obecność wirusa u dzikiego ptactwa stwierdzono w 22 innych krajach Europy, a w 19 państwach zdiagnozowano łącznie 500 ognisk tej choroby u drobiu.

Podstawowym warunkiem zabezpieczenia drobiu przed wirusem ptasiej grypy jest przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • drób należy przetrzymywać w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu,
  • trzeba zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie można karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których jest utrzymywany,
  • nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • należy stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz myć ręce wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.