Są pieniądze na modernizację wodocągów

Lubelski Urząd Marszałkowski poinformował zarząd radzyńskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o uznaniu zasadności protestu w sprawie zaniżenia punktacji wniosku o dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania oraz miejskiego wodociągu.

W grudniu 2015 roku PUK złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie modernizacji wodociągów w ramach działania 6.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Było o co walczyć, bo unijne wsparcie to 85% wartości projektu – czyli ponad 3,5 mln zł (całość inwestycji wyliczono na 4,3 mln zł).

Z terenu województwa do oceny merytorycznej trafiło 66 wniosków, tylko 3 odpadły – w tym wniosek złożony przez radzyński PUK. Powodem było przyznanie mu jedynie 57 punktów za trafność merytoryczną. Było to o 3 punkty za mało, aby wniosek mógł być zweryfikowany pozytywnie, ponieważ wymagane minimum wynosiło 60 punktów.

Zarząd PUK nie dał jednak za wygraną, dokładnie przeanalizował tak wniosek, jak i jego ocenę. Analiza wykazała, że w kilku elementach oceny nastąpiło zaniżenie punktacji. – Były więc podstawy do tego, by nie zgodzić się z decyzją ekspertów Marszałka Sławomira Sosnowskiego, a w następstwie – złożyć protest w Urzędzie Marszałkowskim – wyjaśnia prezes PUK Sławomir Sałata.

Okazało się, że w UM nie doliczono się aż 6 punktów! To oznacza, że suma rzeczywiście uzyskanych punktów za projekt PUK-u (63) pozwoli przedsiębiorstwu uzyskać dotację w wysokości ponad 3,5 mln zł. – Obecnie czekamy na oficjalne pismo o przyznaniu środków i wezwanie do podpisania umowy – mówi, nie kryjąc satysfakcji Sławomir Sałata, prezes PUK.