Gala Człowiek Roku 2016 Tygodnika Podlaskiego

Spośród kandydatur ludzi, którzy swoją pracą lub działalnością przyczynili się do rozsławiania naszego regionu, zgłaszanych przez naszych Czytelników wybraliśmy 5 osób nominowanych do tegorocznej nagrody:

Zostali nimi:

– dr Szczepan Kalinowski, historyk i regionalista, autor wielu wystaw, artykułów prasowych i książek

– ks. Leszek Mućka , koordynatora Światowych Dni Młodzieży w Białej Podlaskiej, nauczyciel, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

– Maria Skonieczna, była dyrektorka Klubu Kultury „Scena”, obecnie pełniąca funkcję przewodniczącej bialskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

– Janusz Wlizło, animator taekwon-do w Radzyniu Podlaski oraz klubu miłośników fotografi i ZOOMIK, twórca gry Conceptus promującej Radzyń Podlaski, ppłk.

– Leszek Wojciechowski, dyrektor bialskiego Zakładu Karnego, współorganizator Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Białej Podlaskiej.

Wyboru laureata dokonała Kapituła, obradująca w składzie: senator Grzegorz Bierecki, poseł Jan Szewczak, ks. inf. Kazimierz Korszniewicz, ks. kan. Marian Daniluk, Dariusz Litwiniuk, Jarosław Wojtasiński, Janusz Daniluk, Paweł Kędracki, Kamil Paszkowski, Wojciech Hrynkiewicz.

Laureatem tegorocznej nagrody został ks. Leszek Mućka, który odbierając statuetkę podkreślił, podkreślił, że nagrodę tę traktuje jako wyróżnienie wolontariuszy i wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacyjnego sukcesu ŚDM w mieście i powiecie bialskim.

Senator Grzegorz Bierecki, gratulując nominowanym i zwycięzcy nawiązał do faktu, iż laureatem tegorocznej nagrody znów został ksiądz.

– Nie ma w tym nic dziwnego. Trzeba Panu Bogu podziękować, że zsyła nam takich kapłanów – stwierdził senator.

W części artystycznej zaprezentował się Zespół Wokalny «Chwilka»: Zuzia Janik, Eryk Waszczuk, Aleksandra Leonarcik, Natalia Zozula i Adriana Litewka. A potem rozpoczęła się karnawałowa zabawa. Mecenasem Głównym gali były SKOK Ubezpieczenia, a Sponsorem Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

""