Radzyń samodzielny finansowo

W rankingu przedstawione zostały dane obrazujące stosunek nakładów własnych do środków finansowych pochodzących z zewnątrz w budżetach w 2015 roku. Wysoki wskaźnik wskazuje na poziom samodzielności finansowej samorządu, niezależność od sytuacji budżetowej państwa, poziomu bezrobocia, koniunktury gospodarczej, pozwala na planowanie długoterminowych inwestycji. W Polsce większość gmin opiera swe budżety na subwencjach i dotacjach. Wysoką samodzielnością odznacza się tylko 87 samorządów. Ranking opublikował Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.