Cywilizuje się rynek kredytów hipotecznych

Zakończono prace nad ustawą o kredycie hipotecznym, jednym z przedwyborczych zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Istotną zmianą, którą wprowadza, jest zakaz udzielania kredytu w walucie innej niż waluta, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub podsiada większość środków finansowych. Nie będzie zatem możliwości uzyskania tak kiedyś popularnego kredytu we frankach szwajcarskich lub euro, jeżeli kredytobiorca nie będzie uzyskiwał dochodu w tej walucie.

Ustawa określa również zasady dotyczące reklamy kredytów hipotecznych, które po wejściu w życie przepisów będą musiały być przejrzyste, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Reguluje także zasady dotyczące wynagrodzenia pracowników kredytodawców, którzy mają działać w najlepszym interesie konsumenta. Wysokość ich wynagrodzenia nie może być uzależniona od ilości zaakceptowanych wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego. Ma to uchronić konsumenta przed sztucznym podnoszeniem jego zdolności kredytowej, a co za tym idzie do zaciągania zobowiązania finansowego, którego nie będzie mógł spłacić.

Senator Grzegorz Bierecki, Prawo i Sprawiedliwość

– Najważniejsze jest to, że państwo polskie zaczęło wreszcie działać i bronić swoich obywateli, którzy przecież w relacji z bankiem są słabszą stroną. Zagraniczne banki oraz inwestorzy straszyli pozwaniem Polski przed sądy arbitrażowe, kiedy dyskutowane były zmiany ustawowe, na podstawie tzw. umów bilateralnych o inwestycjach. Tymczasem Komisja Europejska stoi na stanowisku, że takie umowy nie powinny obowiązywać, ponieważ te kwestie regulują unijne traktaty. Ustawa o kredycie hipotecznym ucywilizuje rynek tych kredytów i sprawi, ze nadużycia jakie miały miejsce do tej pory, nie będą już możliwe. Nie będą możliwe pułapki kredytowe zastosowane przez banki w przypadku kredytów frankowych, ani ich agresywna reklama, wprowadzająca obywateli w błąd.