Budżet obywatelski 2017

W ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że 1 mln zł z miejskiej kasy przeznaczony zostanie na budowę boiska, parkingu, terenu rekreacyjnego, 3 placów zabaw oraz na remont dwóch chodników. Nim ruszą prace nad tymi obiektami rozpoczął się nabór wniosków drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej.

Jak zgłosić projekt?

Projekty mogą składać wszyscy bialczanie, którzy ukończyli 16 rok życia. Należy wypełnić formularz, znajdujący się na stronie: www.bo.bialapodlaska.pl, dołączyć listę popierających projekt mieszkańców (minimum 30 osób), uproszczony kosztorys oraz mapę z zaznaczonym zakresem propozycji. Dokumenty te należy złożyć do 19 maja br. w Bialskim Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej, ul. Łazienna 3.

Co dalej?

Do 29 lipca będzie trwała ocena formalna i techniczno-fi nansowa zgłoszonych projektów. Ogłoszenie listy nastąpi 21 sierpnia. Głosowanie rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 8 września (na kartach do głosowania) bądź 14 września (głosowanie za pośrednictwem internetu). 29 września poznamy projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, a więc będą zrealizowane.