Są jeszcze wolne miejsca w DDOM

Od miesiąca przy ul. Spółdzielczej w Białej Podlaskiej funkcjonuje Domowy Szpital. W nowoczesnym budynku, powstałym na miejscu obiektów dawnego oddziału obserwacyjno-zakaźnego i yzjopulmonologicznego, bialski Wojewódzki Szpital Specjalistyczn oferuje kompleksową opiekę długoterminową i paliatywno-hospicyjną. W ramach tych działań realizowany jest program z Funduszy Europejskich Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Pomoc chorym i rodzinom
– Celem działania DDOM jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjenta, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – informuje Magdalena Us, rzecznik prasowy bialskiego szpitala.
W DDOM mogą przebywać pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, usprawniania przez rehabilitację, doradztwa w zakresie organizacji opieki.

Kto może korzystać z DDOM?
– Pacjenci, którzy w okresie ostatnich 12 miesiącach korzystali ze świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia szpitalnego. W ocenie skalą poziomu samodzielności Barthel otrzymać od 40 do 65 pkt oraz nie korzystali ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej,
opieki paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej. Wykluczeniem
są także choroby psychiczne i uzależnienie. Pacjenci korzystają z programu nieodpłatnie – dodaje rzecznik.

Dlaczego warto?
Podczas pobytu ośrodek zapewnia rehabilitację, zabiegi fi zjoterapeutyczne, ćwiczenia usprawniające i gimnastykę, opiekę wykwalifikowanego personelu, pomoc pielęgniarską, terapię zajęciową, konsultacje lekarskie, posiłki, spotkania integracyjne, poradnictwo dla rodzin i miłe spędzenie czas.
– W DDOM mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego zapraszamy pacjentów spełniających kryteria do korzystania z oferty, która jest – co nie bez znaczenia – bezpłatną – zachęca Danuta Matwiejczuk, kierownik Domu Szpitalnego.
Pierwsi pacjenci chwalą sobie udział w projekcie. – Jestem bardzo zadowolona. Mamy tu znakomite warunki do tego by się rehabilitować, integrować, ćwiczyć – mówi Elżbieta Niewęgłowska, jedna z uczestniczek DDOM.