Razem można więcej — "Jagiellońska Przystań"

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” została zarejestrowana jako stowarzyszenie i rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2008 roku. Pomysłodawcą jej powstania był Janusz Tryniecki, który został również prezesem organizacji. To specyficzna organizacja, ponieważ w jej skład wchodzą nie tylko osoby fizyczne, ale również gminy, przedsiębiorstwa, osoby publiczne i różne instytucje zaangażowane w działania na rzecz wspierania rozwoju lokalnego. W skład LGD wchodzi 7 gmin z powiatów: parczewskiego – Parczew, Jabłoń, Dębowa Kłoda, Milanów, Podedwórze, Siemień i lubartowskiego – Ostrów Lubelski. Celem stowarzyszenia jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych zrzeszonych gmin i poprawa ich atrakcyjności za pomocą środków unijnych, pochodzących głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przez lata istnienia LGD zrealizowała wiele szkoleń związanych z rozpoczynaniem i rozwijaniem przedsiębiorczości, inicjatyw lokalnych i regionalnych: jarmarki pszczelarskie „Jagiellońskie Smaki i Przysmaki”, konkursy „Zostań przedsiębiorcą”, a także wydawała publikacje promujące obszar działania.  Grupa stara się pozyskać środki ze  wszystkich możliwych źródeł, nie tylko unijnych, m. in. realizowany obecnie w gminach Podedwórze i Jabłoń projekt pn. „Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje” jest dofinansowany ze środków Fundacji BGK J. K. Steczkowskiego w ramach programu „Na dobry początek”. Realizacja projektu „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” jest możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak poinformowała nas Monika Ochnik   specjalista ds. operacji LGD „Jagiellońska Przystań” stowarzyszenie na lata 2016 – 2023 pozyskało na wsparcie lokalnej społeczności 4,75 mln zł. W odróżnieniu  od poprzednich lat połowa kwoty zostanie przeznaczona na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Pozostała część trafi do organizacji pozarządowych na organizację  imprez kulturalnych, szkoleń, remonty świetlic wiejskich itp. Informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu projektów udzielają pracownicy biura LGD przy ul. Harcerskiej 8 (budynek ZDZ). Warto przypomnieć, że prezes Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” – Janusz Tryniecki za swoje zaangażowanie  i pracę stowarzyszenia został nominowany do nagrody „Człowiek Roku 2014 Tygodnika Podlaskiego”.