Nowe ogniska wirusa ASF w powiecie bialskim

2 czerwca odnotowano w kraju 12 przypadków ASF u martwych dzików, w tym 6 w powiecie bialskim (Dobryń, Zakalinki – dwa przypadki, Roskosz, Rokitno, Zalesie). 8 czerwca br. – 6 przypadków, m.in. w Nosowie Kolonii i Roskoszy.

Tego samego dnia Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 24 i 25 ogniska ASF w Polsce: w powiecie bialskim i monieckim. 9 czerwca o 2 kolejnych ogniskach w powiecie bialskim (w gminach Leśna Podlaska i Janów Podlaski) oraz o 1 w powiecie siemiatyckim. 12 czerwca – o ogniskach w gm. Leśna Podlaska i Konstantynów… Nowe ogniska wirusa ASF odnotowano
dotychczas w Woskrzenicach Dużych (gm. Biała Podlaska), Starych Buczycach (gm. Janów Podlaski), Komarnie (gm. Konstantynów), Mariampolu i 2 ogniska w Witulinie (gm. Leśna Podlaska).

8, 9 i 14 czerwca odbyły się w bialskim starostwie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nich udział również przedstawiciele gmin: Biała Podlaska, Piszczac, Rokitno, Zalesie, Leśna Podlaska, Konstantynów i Janów Podlaski.

Strefa zapowietrzona

Powiatowy lekarz weterynarii wydał dotychczas dwa rozporządzenia, określające obszary zapowietrzone i zagrożone. Obszar zagrożony w każdym przypadku rozciąga się w promieniu 7 km od obszaru zapowietrzonego (10 km od ogniska). W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska ASF wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. Następnym działaniem będzie wybicie i utylizacja trzody chlewnej hodowanej w obszarze zapowietrzonym w trybie natychmiastowym. W pierwszym przypadku będzie to w sumie ok. 300 sztuk.

Maty dezynfekujące wróciły na drogi

W obszarze zapowietrzonym obowiązuje bezwzględny zakaz handlu żywcem oraz wyprowadzania świń z gospodarstw przez okres 40 dni. Każde przemieszczenie zwierząt z gospodarstw położonych na tym terenie należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii. Wszelkie próby wywożenia zwierząt, które nie zostały uprzednio zgłoszone, będą karane. Żeby uniknąć przenoszenia się wirusa ze strefy zagrożenia i rozprzestrzeniania go za pośrednictwem człowieka, na drogach wyjazdowych ze strefy zagrożenia pojawiły się maty dezynfekujące,
progi zwalniające oraz zmieniono oznakowania dopuszczalnej prędkości pojazdów.
Przypominamy rolnikom o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.