500 plus wielkim sukcesem. Będą tylko drobne korekty

– Ocena dotychczasowych skutków programu „Rodzina 500+” jest jednoznacznie pozytywna. Program realizuje podstawowe cele, jakie zostały przed nim postawione: inwestycji w rodzinę, redukcji ubóstwa  wśród dzieci oraz cel pronatalistyczny – mówiła w Sejmie Elżbieta Rafalska. – Dlatego nie proponujemy zmiany jego podstawowych zasad. 

Drobne korekty

Minister Rafalska przedstawiła propozycję drobnych zmian, które mają uszczelnić system i sprawić, by pieniądze w stu procentach trafiały do tych,  którzy ich potrzebują i są uprawnieni do świadczenia. Korekty mają zapobiegać (nielicznym, marginalnym w skali kraju) przypadkom pewnych nadużyć ze strony świadczeniobiorców. Polegają one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochód do kryterium dochodowego uprawniającego  do otrzymania pieniędzy na pierwsze dziecko. Inny problem to deklarowanie – wbrew prawdzie – samotnego wychowywania dziecka a także pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Sprawniej i łatwiej

Według przedstawionego przez minister Rafalską projektu od 1 stycznia kompetencje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego przejdą z rąk samorządów wojewódzkich do wojewodów. Będzie też łatwiej złożyć wniosek o 500 plus (a także wszystkie inne świadczenia) przez internet.

– W tym roku już od 1 sierpnia na portalu ministerstwa uruchamiamy zmodernizowane narzędzie do składania wniosków online na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze – mówiła w parlamencie minister Elżbieta Rafalska.

Żłobki i kluby dziecięce

Jak podkreślała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, jednym z instrumentów, który ma zachęcać rodziców do podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci ma być również zapewnienie większej liczby miejsc opieki.

– Proponujemy od przyszłego roku zwiększenie wydatków budżetu państwa na wspieranie rozwoju żłobków, klubów dziecięcych oraz  dziennych opiekunów – wyjaśniała Elżbieta Rafalska.

Mowa tu o potężnym strumieniu pieniędzy – zamiast obecnie wydawanych 151 milionów złotych ma to być aż 500 milionów! Połowa tej kwoty będzie pochodzić z budżetu państwa, połowa ze środków Funduszu Pracy. Ministerstwo rodziny chce również uatrakcyjnić Kartę Dużej Rodziny. Chodzi o dostosowanie jej do najnowszych rozwiązań  technologii cyfrowej – zamiast kawałka plastiku będziemy mogli posługiwać się aplikacją zainstalowaną w telefonie komórkowym.

– Rodzina to niezwykła wartość i cieszę się, że podejmowane są działania w celu ulepszenia systemu  wsparcia rodzin. Premier Beata Szydło podkreśla, że polityka rodzinna to inwestycja. Jeśli inwestujemy w ludzi, budujemy silne państwo – zwróciła się do posłów minister Elżbieta Rafalska.