Jubileusz 90-lecia parafii św. Nikity

Uroczystości zainaugurował o godz. 10 Akatyst ku czci bł. Męczenników Podlaskich w wykonaniu chóru bialskiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

O godz. 12 rozpoczęła się uroczysta Liturgia odpustowa pod przewodnictwem metropolity seniora abpa Jana Martyniaka z Przemyśla i ze Słowem Bożym biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy, z udziałem biskupów i kapłanów katolickich obrządków rzymskiego, bizantyjsko-słowiańskiego, bizantyjsko-ukraińskiego i ormiańskiego. Ks. biskup Kazimierz Gurda powiedział w rozmowie z Radiem Podlasie, że taka uroczystość to wielka radość dla parafian w Kostomłotach wraz z proboszczem ks. Zbigniewem. – To jest wydarzenie również w historii naszej diecezji. W przyszłym roku będziemy obchodzić 200-lecie istnienia diecezji, a ta parafia wpisuje się w tę historię. Ta parafia zajmuje szczególne miejsce w diecezji siedleckiej – podkreślił ks. bp. Kazimierz Gurda.

– Przeżywamy odpust ku czci bł. Męczenników z Pratulina. Jest to także 90. rocznica powrotu parafii w Kostomłotach do Kościoła Katolickiego po czasach carskich. Neounia została zapoczątkowana przez Biskupa diecezji janowskiej, czyli podlaskiej, poprzedniczki dzisiejszej siedleckiej – powiedział ks. Zbigniew Nikoniuk, proboszcz katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach.

 

Unia Brzeska, podpisana w 1596 r. w Brześciu, w zburzonej w XIX wieku na rozkaz władz carskich cerkwi św. Mikołaja, była jedyną skuteczną próbą zjednoczenia Cerkwi i Kościoła. W jej wyniku znaczna część wyznawców prawosławia w Rzeczpospolitej uznała papieża za głowę kościoła, zachowując dotychczasowy, bizantyjski ryt liturgiczny. W okresie zaborów na terenach Rzeczpospolitej zaanektowanych przez Rosję carską kościół unicki nie tylko nie mógł jawnie działać, unitów zmuszano do przejścia na prawosławie, a kościoły zamieniano na cerkwie. Po wywalczeniu przez Polskę niepodległości odbudową kościoła unickiego (neounią) zajął się ksiądz biskup Henryk Przeździecki. Z 40 parafii unickich w l. 1924 – 1939 obecnie istnieje tylko jedyna na świecie parafia św. Nikity w Kostomłotach.