Finisz edukacji ekonomicznej dzieci i mlodzieży

„Moje pierwsze pieniądze”

W IX edycji projektu „Moje pierwsze pieniądze” w roku szkolnym 2016/2017 udział wzięło 150 uczniów trzech szkół podstawowych: z Białej Podlaskiej, Radzynia i Terespola. Ukoronowaniem edukacji z zakresu podstaw wiedzy ekonomicznej było wręczenie najmłodszym dyplomów oraz upominków w postaci świnek – skarbonek, które wręczyli im Monika Marchalewska oraz Kamil Paszkowski, dyrektor Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Nauczyciele otrzymali zaświadczenia o zrealizowanym projekcie, a na ręce dyrekcji zostały przekazane podziękowania za życzliwość i chęć realizacji tego projektu.

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Zaszczytny tytuł najlepszego młodego ekonomisty XII edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów otrzymała Katarzyna Płudowska, uczennica Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. II miejsce zajęła Aleksandra Grabska z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Grabowie, a III miejsce – Justyna Góra z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie. Patronat nad XII edycją konkursu objęły: Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Żyj finansowo!

Zwycięzcą w konkursie IX edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” została Patrycja Kościółek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie, II miejsce zajęła Kinga Cwynar, a III miejsce – Karolina Ślimak – obie z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu. Współorganizatorem finału konkursu i sponsorem projektu była KRUK S.A, partnerami: Fundacja im. Franciszka Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.