Są środki na remont świątyni

Potrzebę modernizacji kościoła, klasztoru i murów okalających świątynię od dawna zauważał gwardian brat Tomasz Wroński. Poszarzałe tynki od lat upominały się o odnowę, zabytkowy mur również nadszarpnął ząb czasu. Szkopuł tkwił w braku środków finansowych. Jak powszechnie wiadomo kościół nie jest parafią, a tym samym jego dochody materialne są ograniczone. Sprawujący w tym kościele posługę Zakon Braci Mniejszych przyciąga wiernych ze względu na specyficzną atmosferę duchowości i wyciszenia. Wielu dorosłych wiernych z sentymentem wspomina dawne czasu, kiedy religia w szkole była zabroniona, a oni po zajęciach uczęszczali na katechezę u zakonników.

W tej sytuacji zakon postanowił szukać środków z innych źródeł. Zapewne dzięki modlitwom mnichów ich wniosek znalazł się na liście zakwalifikowanych, w ramach programu „Ochrona zabytków 2017” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na remont elewacji kościoła i klasztoru zakonnicy otrzymali dotację w wysokości 600 tys. zł.

– Chcąc zrealizować tak kosztowną inwestycję mogliśmy liczyć jedynie na Opatrzność i wsparcie dobrych ludzi. Wcześniej nie zwracaliśmy się o dotację i ten fakt ministerstwo wzięto pod uwagę. Bardzo cieszymy się, że otrzymaliśmy te środki. Obecnie określamy zakres prac budowlano-modernizacyjnych, które ruszą najprawdopodobniej już w sierpniu. Posiadamy oczywiście opinię konserwatora zabytków – zapewnia gwardian brat Tomasz Wroński. Wykonawcą renowacji będzie specjalistyczna firma, która prowadziła podobne prace  m.in. na Wawelu oraz w lubelskiej katedrze. – Wyszukaliśmy najlepszych specjalistów. Firma z Krakowa jest gwarantem najwyższej jakości – dodaje brat gwardian.

Odnowienie elewacji to nie są wszystkie pilne potrzeby. Należy uporządkować plac przed kościołem, osuszyć fundamenty oraz przeprowadzić renowację zabytkowych murów.

– Kruszą się mury, na których umieszczone są epitafia. Epitafia muszą być zdjęte, mur odnowiony, a jego fundamenty osuszone. Potem pomyślimy nad rozmieszczeniem epitafiów. W niszach muru zamierzamy umieścić drogę krzyżową – planuje brat gwardian.