Droga ekspresowa S19 i A2 powstaną do 2023 r.

12 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument wskazuje priorytety drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu środków, dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych. Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca br. limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych został zwiększony ze 107 mld zł do 135 mld zł. Jednocześnie Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk został zobowiązany do przedstawienia do końca roku listy inwestycji, których budowa zostanie sfinansowana w ramach podwyższonego o 28 mld zł limitu. Zobowiązanie to zostało już wypełnione.

– Zwiększony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Co szczególnie ważne, zaktualizowany PBDK zabezpiecza fi nansowanie – 27,4 mld zł – na cały ten ciąg – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Oprócz tego do listy inwestycji dodano zadania wspierające korytarz Via Carpatia, takie jak autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski – Hrebenne (granica polsko-ukraińska).

11 lipca br. wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla 4-kilometrowego odcinka obejmującego budowę węzła Konik na przecięciu przyszłej autostrady A2 z DK-92/2. Objęty zezwoleniem fragment stanowi część autostrady A2 między węzłem Lubelska na obwodnicy Warszawy a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Całe zadanie podzielono na 2 etapy realizacyjne i 3 etapy dokumentacyjne (odpowiednio etap I o długości niespełna 2 km – fragment najbliżej Warszawy, ok. 4 km – fragment z węzłem Konik i ok. 9 km – fragment między węzłem Konik a obwodnicą Mińska Mazowieckiego).  Powstaną ponadto nowe wiadukty, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, oświetlenie, system odwodnienia, przepusty drogowe, przejścia dla małych zwierząt, ekrany akustyczne oraz kładka dla pieszych.

Trwają również przygotowania do budowy 81,5 km drogi ekspresowej S 19 na północ od Lubartowa.

Część pierwsza dokumentacji projektowej  obejmuje odcinek od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego (łączna długość 17,3 km). Część druga zaś – 40,5 km od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka podzielona jest na dwa odcinki z granicą na węźle Radzyń Podlaski Północ. Część 3 natomiast to II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalej do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km).

Co powstanie drogi ekspresowej S 19 i autostrady A 2 oznacza dla całego regionu? – Wszystkie miasta, do których prowadzą autostrady, mają gwarancję rozwoju. Te drogi to gwarancja sukcesu nie tylko Białej Podlaskiej, ale również Radzynia i Międzyrzeca – mówi senator Grzegorz Bierecki, podkreślając efekt działań prezydenta Dariusza Stefaniuka i jego współpracowników, dzięki którym Biała Podlaska zaistniała w świadomości Polaków i decydentów.

– Powstanie podstrefy Ekonomicznej, otwarcie ronda Żołnierzy Wyklętych, odsłonięcie pomnika Marii i Lecha Kaczyńskich, realizowany i najbardziej zaawansowany w Polsce program Mieszkanie Plus, zaowocowały wizytami w Białej Podlaskiej przedstawicieli rządu. Trzykrotnie gościł w naszym mieście Jarosław Kaczyński, dwukrotnie wicepremier Mateusz Morawiecki, raz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk… To były nie tylko okazje do świętowania, ale także czas na rozmowy o przyszłości naszego miasta z najważniejszymi osobami w państwie – dodał Dariusz Stefaniuk, dziękując senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu za okazane wsparcie. – To efekt modelowego wręcz wspierania starań samorządu przez parlamentarzystę – podkreślił prezydent Białej Podlaskiej.