Drugi Polak uhonorowany najwyższą nagrodą WOCCU

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jest organizacją zrzeszającą ponad 60 tys. kas kredytowych działających w 109 krajach świata. Skupia ona również polskie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, obchodzące w tym roku 25-lecie działalności. Z usług kas kredytowych korzysta obecnie ponad 217 mln ludzi na 6 kontynentach.

SKOK-i, które współtworzył obecny senator i przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki, cechował niezwykle dynamiczny rozwój. O ile w 1992 r. 13 działających kas skupiało 14 tys. członków, to w 10 lat później ich liczba przekroczyła milion. Polski sukces szybko został zauważony i doceniony. SKOK-i stały się wzorem dla kas kredytowych powstających w innych krajach Europy wschodniej, a Grzegorz Bierecki w 2013 r stanął na czele Światowej Rady Związków Kredytowych. – Czuję się społecznikiem. Zawsze pytano mnie, dlaczego wybraliśmy formułę spółdzielczą dla budowy SKOK-ów. Przecież nie możemy być ich właścicielami – ja nim nie jestem. Dzielimy się nimi z ludźmi, Namawiano mnie do tego, aby skonstruować to inaczej. Z tych porad nie skorzystałem i sądzę, że była to właściwa decyzja, która umożliwiła mi pracę na rzecz społeczeństwa. To wszystko, co robiliśmy, zakładając SKOK-i w Polsce, robiliśmy kontynuując misję zapoczątkowaną przez „Solidarność”. Nie oczekiwaliśmy wówczas żadnej nagrody, zależało nam na dobru społecznym – mówił Grzegorz Bierecki po jednogłośnym wyborze na przewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych.

23 lipca br. w Wiedniu senator Grzegorz Bierecki odebrał Distinguished Service Award – najwyższą nagrodę Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU). Jest drugim Polakiem wyróżnionym w ten sposób. W 2010 uhonorowano nagrodą tą śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.