Niepowtarzalny klimat Jagiellońskiego Jarmarku

Parczew to królewskie miasto – często mawiają mieszkańcy i odwiedzający je turyści. Przed wiekami bowiem Parczew niejednokrotnie odgrywał istotną rolę w historii Polski.

 

Czas świetności Parczewa

W 1383 roku Władysław Jagiełło, wówczas jeszcze wielki książę litewski, wystawił kupcom z Lublina przywilej swobodnego wjazdu do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od tego czasu rozpoczęła się kariera szlaku handlowego z Lublina do Wilna przez Stary Parczew i Brześć nad Bugiem. Wieś nad Piwonią tak bardzo spodobała się królowi Władysławowi Jagielle, że postanowił wybudować tu dwór, który stanowił miejsce odpoczynku na szlaku łączącym Kraków i Wilno – stolice państwa polsko-litewskiego. To właśnie w Parczewie odbywały się obrady sejmowe i zjazdy, tu spotykali się panowie koronni i litewscy, gościli królowie z dynastii Jagiellonów i wreszcie to tutaj nastąpiło przyjęcie przez króla Zygmunta Augusta uchwał Soboru Trydenckiego, które zadecydowało o tym, że Polska stała się państwem katolickim. Te wszystkie lata sprawiły, że w Parczewie prężnie rozwinął się handel. W 1570 roku pracowało w mieście 33 piekarzy, 21 rzeźników, 17 szewców i 14 garncarzy. Działały 4 młyny. Na początku XVII wieku zaś w Parczewie funkcjonowały cechy: szewców, krawców, kuśnierzy, kowali i tkaczy, a miasto utrzymywało kontakty handlowe z Gdańskiem.

Jarmark Jagielloński

Na pamiątkę tego wspaniałego okresu w historii Parczewa od 13 lat na Placu Wolności odbywa się doroczny Jarmark Jagielloński. Formuła jarmarku różni się oczywiście od tej z dawnych wieków. Obecna impreza jest festiwalem twórczości ludowej, artystycznej i rzemieślniczej. Jarmarkowi towarzyszą występy zespołów ludowych i widowiska historyczne. Organizatorem Jarmarku Jagiellońskiego jest Parczewski Dom Kultury. Co roku jarmarki mają różny charakter. W 2007 roku tematem imprezy była promocja twórczości ludowej. Wówczas na stoiskach swoje wyroby rękodzieła zaprezentowało ponad 30 twórców ludowych z Parczewa i okolic. Jarmark z 2011 roku był częścią obchodów 610-lecia nadania Parczewowi prawa miejskiego. Główną atrakcją było wówczas widowisko historyczne przedstawiające wjazd króla Władysława Jagiełły w towarzystwie Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, przygotowane przez dzieci ze szkoły w Przewłoce i grupę inscenizacyjną z parczewskiego gimnazjum. Na Jarmarku Jagiellońskim w 2012 roku po raz pierwszy pokazy łucznicze zaprezentowało Bractwo Ziemi Parczewskiej oraz Grupa Kuglarska. Jarmark z 2014 roku zaś uświetnił obchody 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego przez króla Zygmunta Augusta podczas sejmu w Parczewie w 1564 roku.