Wstydliwy problem: przemoc w rodzinie

Doświadczasz przemocy? Czujesz się zagrożony? Nie potrafi sz rozwiązać problemu rodzinnego? Odwiedź punkt konsultacyjny, mieszczący się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Tam oczekuje na potrzebujących ekipa specjalistów. Bialski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje program „Zagubiłeś się w labiryncie przemocy? My podamy Ci rękę”. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie pieczy nad osobami, które doświadczają przemocy w rodzinie lub są nią zagrożone. W ramach programu do końca roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będzie funkcjonował punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie. Tam osoby pokrzywdzone mogą uzyskać wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika i pracowników socjalnych.

– Monitorujemy ten społeczny problem. Przemoc ma różne oblicza, ta fi zyczna jest bardziej widoczna a tym samym łatwiejsza do udowodnienia. Znacznie trudniej jest udowodnić przemoc psychiczną i z nią walczyć. Warto pamiętać, że ten rodzaj przemocy obciąża ofiarę i czyni podobne spustoszenia w jej osobowości jak przemoc fizyczna – stwierdza Ewa Borkowska, dyrektor bialskiego MOPS.

Narastający problem

Z informacji zgromadzonych przez bials ką placówkę opieki społecznej wynika, iż sytuacja jest niepokojąca. Bialski MOPS odnotowuje coraz więcej „Niebieskich Kart”, zakładanych osobom doświadczającym przemocy. W 2015 r oku założono 156 takich kart, rok później 221, natomiast od stycznia do czerwca tego roku założono ich już 80. Aby to zmienić, ogromną pracę na tym polu muszą wykonać pracownicy społeczni i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo: policja, pogotowie, straż miejska.

– Trochę zmienia się mentalność ludzi. Pokrzywdzeni częściej niż kiedyś poszukują wsparcia w ośrodkach pomocy, zgłaszają się na policję lub do innych jednostek. Częściej reagują również sąsiedzi, zauważywszy taki fakt interweniują, aby ktoś pomógł osobie pokrzywdzonej – mówi dyrektor. 99 procent ofi ar przemocy to kobiety. Do rzadkości należą przypadki, by mężczyzna zgłaszał się jako ofiara. Czy statystyki oddają istniejący stan? Być może tak zwana męska duma nie pozwala mężczyznom szukać wsparcia.

Spotkania edukacyjne

W ramach projektu od września do grudnia br. bialski MOPS zorganizuje cykl spotkań edukacyjnych dla kobiet i mężczyzn na temat przemocy domowej.

– Zamierzamy współpracować zarówno z ofi arami przemocy jak również ze sprawcami. Zapraszamy wszystkich potrzebujących, aby skorzystali z naszych porad. Doświadczasz przemocy? Czujesz się zagrożony. Nie potrafi sz rozwiązać problemu wychowawczego, rodzinnego? Zgłoś się do nas – zachęca dyrektor MOPS.