Będą nowe miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej wkrótce rozpocznie rekrutację 20 osób ze średnim i wyższym wykształceniem, które we wrześniu br. podejmą pracę w bialskiej placówce GITD.

Z inicjatywy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura w tej sprawie gościł w mieście nad Krzną organizator przedsięwzięcia Cezary Jurkowski, dyrektor Biura Elektronicznego Poboru Opłat GITD.
– Zatrudnienie w bialskiej placówce znajdzie ok. 20 osób w roku bieżącym oraz najprawdopodobniej dwukrotnie tyle w perspektywie kilku najbliższych lat – mówi Cezary Jurkowski, podkreślając przychylność i wszechstronne wsparcie prezydenta Dariusza Stefaniuka. – Mnie zaś szczególnie cieszy fakt, że pracę znajdą tu również osoby niepełnosprawne, którym znacznie trudniej jest znaleźć zatrudnienie – dodaje Grzegorz Bierecki, orędownik tego przedsięwzięcia.

Umiejscowienie placówki GITD z siedzibą w Warszawie na terenie delegatury lubelskiej wpisuje się w rządowy program aktywizacji Polski wschodniej, którego celem jest wyrównanie szans wszystkich mieszkańców w dostępie do usług publicznych i rynku pracy.
O ile bowiem stopa bezrobocia w skali kraju wynosi 7,7%, to w Białej Podlaskiej aż 12,6 %, w stolicy zaś – jedynie 2,2%.

– Otwieranie potrzebnych placówek urzędów centralnych poza Warszawą jest również korzystne z punktu widzenia pracodawcy. Koszty utworzenia stanowiska pracy są w Białej Podlaskiej znacznie niższe niż w Warszawie – twierdzi senator Grzegorz Bierecki, nie od dziś zwolennik takich posunięć, częstych w innych krajach, znacznie rzadziej spotykanych w Polsce.

Czym zajmować się będą osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem zatrudnione w bialskiej placówce?

– Postępowaniami administracyjnymi wobec podmiotów, które nie uiszczają opłat za przejazd po drogach krajowych. Z uwagi na potrzebę wzmocnienia kadrowego w zakresie postępowań administracyjnych wobec podmiotów naruszających przepisy dotyczące elektronicznego poboru opłat, ten projekt znakomicie wpisuje się w aktualne potrzeby urzędu. Zatrudnione w bialskiej placówce osoby zostaną przeszkolone i wdrożone do pracy przez warszawskich specjalistów GITD – mówi Cezary Jurkowski. Początkowo podpiszą umowy na rok czasu (okres przygotowawczy), po upływie którego będą kontynuować pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony.