Droga do rozwoju

Na terenie przyległym do DK 19 i ul. Budowlanych istnieją 2 kompleksy objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną: na pierwszym położona jest fi rma B. Braun (1,7 ha), druga to teren fi rmy Furineo Sp. z o.o.( 5,8 ha). Od pół roku trwają intensywne prace przygotowawcze do zbudowania drogi, która otworzy tereny inwestycyjne przy drodze krajowej nr 19 w okolicy ul. Budowlanych. – Okazuje się jednak, że czerwcowe wymagania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedłużą realizację przedsięwzięcia.

– Planując inwestycję, miałem na uwadze takie przedsięwzięcie, jak – wydawałoby się porównywalny – zjazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, który kosztował ok. 350 tys. zł – tłumaczy burmistrz Radzynia.

Miasto wcześniej podjęło się wybudowania drogi roboczo nazwanej ul. Przemysłową, równoległej do ul. Budowlanych, aby otworzyć tereny inwestycyjne położone przy drodze krajowej 19. Będzie ona również służyła zakładowi B. Braun, ponieważ połączy drogę krajową z wcześniej wybudowanym na terenie zakładu parkingiem dla samochodów pracowników zakładu.

O ile wybudowanie ul. Przemysłowej jest inwestycją w miarę prostą, to dużym problemem organizacyjnym i finansowym okazał się tzw. zjazd z „krajówki”. Według GDDKiA w tym miejscu musi powstać węzeł komunikacyjny, który będzie uwzględniał nie tylko zjazd do firmy B. Braun, ale i do drogi gminnej, położonej po przeciwnej stronie DK19. Konieczną będzie przebudowa, poszerzenie drogi krajowej na odcinku ok. 140 m (ponad 70 m po obu stronach skrzyżowania), muszą zostać wyznaczone dodatkowe strefy na wykonanie pasów zjazdowych, rozjazdowych, co będzie się łączyło z koniecznością dokonania 24 podziałów działek przy pasie drogi. Ponadto musi zostać uwzględniona inwestycja GDDKiA, związana z budową ciągu pieszo-rowerowego, trzeba wykonać oświetlenie i od podstaw – system odwadniający.

– Nie możemy sobie pozwolić na zrobienie drogi tak, aby tylko zrobić, ale chodzi o to, by za dziesiątki lat służyła ona kolejnym przedsiębiorcom i by nie pojawiały się takie problemy jak w tym roku, kiedy zalane zostały piwnice, bo albo instalacja odwadniająca została zrobiona źle, albo jej w ogóle nie wykonano. A na większości radzyńskich ulic nie ma odwodnienia. Nie będę powtarzał błędów moich poprzedników – podsumowuje burmistrz Radzynia.

Według wstępnego kosztorysu inwestycja ta to koszt rzędu 2-2,5 mln zł.

– Mamy świadomość, że ta droga musi powstać, bo otworzy nam możliwość zagospodarowania kilkudziesięciu hektarów ziemi dla celów przemysłowych – mówi Jerzy Rębek.

Miasta jednak nie stać na tę inwestycję, tym bardziej, że „w pakiecie” niejako jest budowa ul. Przemysłowa, której koszt wyniesie 1,5 mln zł.

W dodatku okazało się, że miasto będzie musiało wykupić grunt od gminy wiejskiej Radzyń, gdyż po przeciwnej stronie planowanej ulicy znajduje się wylot drogi gminnej, która zostanie włączona do skrzyżowania i musi być w związku z tym częściowo przebudowana.

31 lipca burmistrz Jerzy Rębek skierował do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie budowy drogi, która otworzy tereny inwestycyjne przy drodze krajowej nr 19. To być albo nie być radzyńskiej podstrefy ekonomicznej.