Wakacje z teatrem i piosenką autorską

Od 22 lat wakacje w Radzyniu przebiegają pod znakiem spotkań z teatrem i piosenką autorską. Nie inaczej jest w roku bieżącym.

Dialogi 2017

W pierwszych dniach bieżącego miesiąca zakończyły się XXII Międzynarodowe Otwarte Warsztaty Teatralne „Dialogi 2017”. Z różnych stron kraju przyjeżdżają instruktorzy teatralni, amatorzy, osoby zainteresowane teatrem, aby przez dziesięć dni zgłębiać tajniki teatru podczas warsztatów.

– W tym roku grupa uczestników zmierzyła się z ciężką, codzienną pracą nad ciałem, ruchem, gestem, pozą. Pantomima to bezwerbalna komunikacja. Wymaga ona dużego wkładu pracy – mówi Janusz Szymański organizator przedsięwzięcia.

Przedmiotem działań była ekspresja poprzez ruch, z dużym naciskiem na trening, sprawność ruchową oraz pracę z tekstem. Działania warsztatowe wymagały od uczestników dużej aktywności, przełamywania barier i schematów ruchowych, co pozwala na swobodne posługiwanie się swoim ciałem w procesie twórczego działania. Uczestnicy poznawali elementy improwizacji ruchowej opartej na dialogu w grupie. W arkany pantomimy wprowadzał uczestników zajęć Janusz Szymański – pedagog, instruktor teatralny, wykładowca oraz Józef Markocki – założyciel i aktor Teatru Formy (niegdyś Współczesnego Teatru Pantomimy), absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na wydziale aktorskim we Wrocławiu.

Jak każdego roku podsumowaniem warsztatów były prezentacje spektakli. Finał tego wydarzenia przyciąga widzów z całego regionu. Na scenie radzyńskiej obejrzeli oni sztukę „Rezonans ciała” przygotowaną przez uczestników zajęć oraz monolog „Bóg słońca” w reżyserii i wykonaniu Józefa Markockiego.

„Oranżeria 2017”

Radzyński Ośrodek Kultury przygotowuje się do XXII Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria”. Impreza odbędzie się w dniach 25-27 sierpni, jest skierowana do młodych wykonawców. Idea „spotkań” od lat pozostaje ta sama: edukowanie młodych artystów, promowanie i propagowanie piosenki autorskiej. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe. Jury ma również prawo nominacji do konkursu Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Bliższe informacje dla kandydatów: ROK, ul. Jana Pawła II 4, tel. (83) 352 73 14. Zwieńczeniem zmagań konkursowych będzie koncertem znanych i lubianych gwiazd.

25 sierpnia z recitalem „Sekrety życia wg. Leonarda Cohena” wystąpi Lora Szafran. Następnego dnia koncert zaprezentuje Marek Dyjak. Na zakończenie Spotkań, 27 sierpnia, wystąpi Renata Przemyk z zespołem. Podsumowanie „Oranżerii 2017” zbiegnie się z ostatnimi dniami wakacji.