Podwójny jubileusz w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie

28 lipca do dworku Kraszewskich w Romanowie przybyło wielu znamienitych gości. Profesor dr hab. Ewa Ihnatowicz z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła referat: „Świat latarni czarnoksięskiej. Co Kraszewski widział, słyszał i myślał w podróży?” Koncert muzyki poważnej wykonali: Jaonna Błażej-Łukasik i Paweł Łukasik. Otwarto również wystawę „Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Ekspozycję przygotowano z okazji 130 rocznicy śmierci J. I. Kraszewskiego i będzie ją można oglądać do 15 października.

 

Od kilku eksponatów do muzeum

Podczas spotkania pracownicy muzeum otrzymali dyplomy ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz odznaczenia starosty bialskiego. – Pięćdziesiąt pięć lat temu nasze muzeum zaczynało bardzo skromnie, dysponowało jedną salą, w której znajdowało się kilka eksponatów. Wieloletnie starania naszych pracowników przyniosły znakomite efekty. Obecnie możemy pochwalić się muzeum z prawdziwego zdarzenia – mówi dyrektor Krzysztof Bruczuk.

Obecnie muzeum udostępnia zwiedzającym 9 sal muzealnych. Dzięki staraniom pracowników i darczyńcom muzeum posiada i udostępnia zwiedzającym m.in: rękopisy, dziewiętnastowieczne wydania dzieł J. I. Kraszewskiego, rysunki, akwarele, szkice, obrazy olejne, fotografie, dokumenty i pamiątki rodzinne i wiele innych eksponatów. Muzeum zgromadziło ponadto prawie kompletny zbiór książkowych edycji dzieł pisarza, a także znaczącą kolekcję dziewiętnastowiecznych czasopism z jego publikacjami.

– Udało się nam pozyskać fundusze z różnych programów. Te środki pozwoliły nam na kompleksowe odremontowaniedworku. Został przywrócony rzeczywisty wygląd nieruchomości Kraszewskich – cieszy się dyrektor muzeum.

 

Ośrodek życia kulturalnego

Rocznie Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie odwiedza około 5 tys. osób. Jednak placówka nie ogranicza się jedynie do eksponowania i udostępniania swoich zbiorów. Każdego roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów w Romanowie”. Organizuje także wystawy tematyczne; do końca sierpnia można obejrzeć – oprócz ekspozycji stałych – wystawę „Pejzaż Polski Franciszka Ryszarda Mazurka”. Placówka organizuje sesje naukowe, podczas których przybliżana jest życie, twórczość i działalność pisarza, i jego rodziny. Muzeum stara się także kultywować rodzime tradycje i zwyczaje, przygotowując „Noc świętojańską u Kraszewskiego” czy „Wieczór kolęd”.

Regularnie organizuje różnorodne konkursy, w tym literackie. W marcu tego roku odbyła się XXXVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”. W konkursie uczestniczyło 30 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Dużym zainteresowaniem młodzież szkolnej cieszy się konkurs „Chopin w słowach i obrazach”.

W sierpniu zaplanowano – podobnie jak przed rokiem – zajęcia edukacyjne „Jeden dzień w Romanowie”, podczas których poznają one muzeum i jego zbiory, słuchają bajek napisanych przez Kraszewskiego i uczestniczą w różnego typu zabawach.

Placówka dzięki licznym przedsięwzięciom stała się znaczącym środkiem kulturalnym naszego województwa.