Żywność dla potrzebujących

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, która podsumowała zrealizowane działania. W spotkaniu udział wziął wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, a także dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego Marek Wojciechowski, dyrektor Caritasu Archidiecezji Lubelskiej ks. Wiesław Kosicki oraz Anna Świeca, która reprezentowała jednego z benefi cjentów programu, dom „Senior – Wigor”.

Od grudnia 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Na terenie województwa lubelskiego rozdysponowano ok. 5510 ton żywności, z czego większość – ok. 5200 ton – pochodziła z magazynów znajdujących się na terenie województwa. Wartość pomocy żywnościowej w Podprogramie 2016 rozdystrybuowanej na terenie województwa lubelskiego wynosi ponad 25 mln zł.

– Ten program ma za zadanie pomóc osobom, które są wykluczone lub w inny sposób znalazły się w sytuacji, która powoduje konieczność wsparcia – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dodając, że dzięki wprowadzeniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości skierowanego do rodzin programu 500 plus liczba beneficjentów pomocy żywnościowej istotnie spadła.