Powstaje projekt zagospodarowania pałacu

Zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem prof. Jana Wrany opracowuje projekt zagospodarowania korpusu głównego Pałacu Potockich. Wcześniej «Szkic koncepcji adaptacji Pałacu Potockich w Radzyniu na potrzeby kulturalne i społeczne» opracował dr Michał Kapczyński z Wydziału Architektury wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Projekt…


– Przygotowywany projekt uwzględnia fakt, że rewaloryzowany obiekt musi spełniać 4 funkcje: kulturalną, społeczną, gospodarczą oraz termomodernizacyjną, stąd w planach jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zainstalowanie wentylacji, wymiana systemu c.o. oraz instalacji elektrycznej – podkreśla burmistrz Jerzy Rębek.

Zgodnie z życzeniem konserwatora najbardziej reprezentacyjna część pałac: hol wejściowy w ryzalicie środkowym wraz z klatką schodową, salą balową i przylegającymi gabinetami ma być odrestaurowana w stylu barokowym. Znajdzie  się tam miejsce dla wystaw i ważnych spotkań. Na parterze – w sali koncertowej i pomieszczeniach przyległych znajdzie siedzibę kawiarnia z wyjściem na park, a w niej dwie sale, w których będą się mogły odbywać koncerty, prelekcje, odczyty itp.

Część zachodnia korpusu głównego będzie przeznaczona dla multimediów. Planowane jest powstanie w tym miejscu studia dźwiękowego i filmowego, galerii fotograficznej, archiwum fotograficznego i filmowego. Zostanie tam zlokalizowana również sala projektowa na kilkadziesiąt miejsc. Na patiu latem będą się odbywały koncerty oraz wystawy plenerowe. Będzie się tam znajdować również – oprócz istniejącej Izby Pamięci Karola Lipińskiego – Informacja Turystyczna oraz kiosk z pamiątkami. Parter części wschodniej zostanie zagospodarowany na potrzeby seniorów, piętro – dla młodzieży, będzie się tu mieściła modelarnia, oraz sale: komputerowa, plastyczna i dla szachistów.

…i koszty

30 października upływa termin składania wniosków o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas spotkania z burmistrzami 15 miast powiatowych, marszałek Sławomir Sosnowski zadeklarował, że każde z nich będzie mogło ubiegać się o środki w wysokości 10 mln zł.

– Plany zagospodarowania pałacu są jak najbardziej realne pod warunkiem, że dostaniemy dotację. Koniecznym jest posiadanie wkładu własnego. Dla 10-milionowej dotacji będzie to 2-3 mln zł. Trzeba pamiętać, że to ostatnia szansa na pozyskanie środków europejskich. Dla otrzymania tych pieniędzy będzie miało sens nawet zaciągnięcie kredytu – wyjaśnia burmistrz, dodając iż pieniądze mogą też pochodzić ze środków własnych, np. ze sprzedaży majątku, np. terenów poprzemysłowych przy ul. Parkowej, którymi są zainteresowani inwestorzy.

Koncepcja zagospodarowania powinna zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat. W tym czasie trwały działania związane ze składaniem wniosków, po czym marszałek będzie miał czas na wyłonienie beneficjentów i udzielenie wsparcia.
Realizacja projektów potrwa ponad rok.

W tworzenie projektu i pozyskiwanie wniosków zaangażowane są specjalistyczne zespoły naukowców i ekspertów z Wydziału Budownictwa i Architektury, Wydziału Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej oraz z Akademii Sztuk Pięknych i z dziedziny pozyskiwania środków.