Staż to nie tylko praca

To projekt „Od stażu do angażu”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staż ten to nie tylko możliwość poznania zagranicznych standardów pracy. Jego celem jest wsparcie uczniów w nauce danego zawodu, poznaniu języka branżowego, organizacji pracy w zakładach na terenie Hiszpanii, ale również kultury, tradycji i zwyczajów tego kraju. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyte za granicą zostaną potwierdzone certyfikatem oraz dokumentem Europass – Mobilność, który jest obecnie bardzo ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy.

Oprócz codziennej pracy młodzież wykorzystuje każdą wolną chwilę na doskonalenie języka hiszpańskiego, którego podstawową znajomość posiedli na wcześniejszym kursie oraz zwiedzanie malowniczych zakątków Hiszpanii.