Powiatowe dożynki w Sosnowicy

Starosta i starościna dożynek przekazali uroczyście dożynkowy chleb gospodarzom święta – staroście parczewskiemu Jerzemu Maśluchowi i wójt gminy Sosnowica Krystynie Jaśkiewicz. Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela wręczył odznaczenia resortowe zasłużonym dla rolnictwa.

– Niebawem, zgodnie z tradycją ojców po święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwanej w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Siewnej, rolnicy rozpoczną wysiew zbóż, więc deszcz, który właśnie spadł, jest dla uprawiających ziemię powodem do radości. Chylę czoła przed wszystkimi rolnikami pielęgnującymi ziemię, którzy są depozytariuszami polskości, gdyż jak mówił wielki Polak Wincenty Witos: tyle mamy wolności i niepodległości, ile ojczystej ziemi posiadamy – powiedział Robert Gmitruczuk.

Powiatowemu świętu plonów towarzyszyły wystawy rolnicze, występy zespołów z terenu powiatu i z ukraińskiego Lubomla oraz konkursy dla dzieci.