AKTYWIZACJA POLSKI WSCHODNIEJ

W Białej Podlaskiej otwarto wydział Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie – na początek – zatrudnienie znalazło 20 osób, które będą m.in. prowadziły postępowania dotyczące naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi drogami krajowymi. To aż, ale i tylko 20 spośród 350 osób – głównie z wyższym wykształceniem – które chciały podjąć tę pracę. Ta liczba najlepiej świadczy o intelektualnym potencjale Polski wschodniej, ale i o głodzie pracy. Bezrobocie w stolicy przekracza niewiele 2 procent, na Południowym Podlasiu liczba ta jest sześciokrotnie wyższa!

– Po programie Mieszkanie Plus, podstrefie ekonomicznej, infrastrukturze drogowej i sportowej to kolejna okazja
do podkreślenia dobrej współpracy Białej Podlaskiej z rządem. Dowodzimy, że decentralizacja instytucji państwowych po prostu się opłaca – powiedział podczas otwarcia bialskiego wydziału GITD prezydent Dariusz Stefaniuk.

W inauguracji, oprócz szefa Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, uczestniczyli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, senator Grzegorz Bierecki, poseł Jan Szewczak i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który podkreślił, że otwarcie wydziału GITD w Białej Podlaskiej to wyraz dbałości  polskiego rządu o gospodarczą aktywizację Polski wschodniej i konkretny przykład działania na rzecz wyrównania szans wszystkich mieszkańców Polski w dostępie do usług publicznych i rynku pracy. Minister Adamczyk po raz kolejny potwierdził, że rząd wygospodaruje pieniądze na długo oczekiwaną budowę odcinka autostrady A 2. – Jestem przekonany, że w 2024 roku pojedziemy autostradą A 2 do Białej Podlaskiej – powiedział minister infrastruktury i budownictwa.