DWIE FORMY RYTU RZYMSKIEGO

Po reformie liturgicznej w roku 1969 msza trydencka sprawowana jest tylko w nielicznych miejscach, m.in. w każdą niedzielę o godz. 13.30 w bialskim kościele św. Antoniego. Po polsku wygłaszana jest jedynie homilia, celebrans i wierni modlą się po łacinie. Msza wszechczasów i jej rozumienie – Aby rozumieć jaka powinna być postawa wiernego podczas Mszy Świętej (w prezentowanym przykładzie Mszy Świętej Trydenckiej) tak by była postawą adekwatną do sytuacji potrzeba wiedzieć czym Msza Święta jest. Gdy kapłan mówi na początku Mszy Świętej, że będziemy składać Najświętszą Ofiarę, to przypomina nam, że Chrystus złoży za chwilę ofiarę z samego siebie Bogu Ojcu. Można więc powiedzieć, że uczestniczymy w wydarzeniu Kalwarii (dlatego krzyż jest w centrum ołtarza). Popatrzmy jak Maryja i św. Jan zachowywali się na Kalwarii . Tak powinniśmy przeżywać Mszę Świętą – mówi o. Piotr Arndt celebrans Mszy Rytu Trydenckiego w Kościele św. Antoniego. 

W Mszy Trydenckiej pojawiają się następujące znaki liturgiczne: gesty (np. częste ucałowywanie ołtarza), szaty liturgiczne oraz język łaciński, obowiązujący w kościele od ok. IV wieku. Co się z tym wiąże zagrożeniem dla człowieka (który nie rozumie znaków Mszy Świętej Trydenckiej czy szerzej Mszy Świętej w ogóle) uczestniczącego w wyżej określonej Mszy Świętej może być niewłaściwe jej przeżywanie.

– Gdy uczestniczę w jakimś sakramencie (a przypomnijmy, że sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski) nie wystarczy, że jestem fizycznie obecny, a nawet fizycznie coś wykonuję (np. przenoszę, podaję), ale najważniejsza jest świadomość tego, że uczestniczę w tym co niewidzialne, duchowe Właściwe przeżywanie Mszy Świętej (zatem także Mszy Świętej Tradycyjnego Rytu Rzymskiego) to wewnętrzne skupienie na tym, że na ołtarzu Chrystus oddaje swoje życie. – mówi o. Piotr Arndt.

Można zatem powiedzieć, że niezrozumienie symboliki prowadzi do nieporozumienia i ostatecznie do nieadekwatnej postawy. Stąd ważna jest dla każdego człowieka informacja czyli wiedza o liturgii.

Msza wyciszająca

Wielu uczestników mszy świętej trydenckiej podkreśla wyciszającą moc tej mszy.

– Niewątpliwie Msza Święta Trydencka wycisza dlatego, że ma w swojej strukturze między innymi: odbywającą się w ciszy modlitwę eucharystyczną oraz śpiew gregoriański . – podkreśla o. Piotr Arndt. Wielu ludzi szuka skupienia. Stąd chętnie przychodzą na Mszę Trydencką. Msza dla wszystkich – Msza święta jest dla wszystkich (w tym również Msza Święta Trydencka). Moje niedługie doświadczenie sprawowania Mszy w tej formie rytu pozwoliło mi zaobserwować, że dzieci podczas niej zachowują się wyjątkowo spokojnie. – mówi o. Piotr Arndt. To nie jedyna taka obserwacja.

Wielu uczestników Mszy Świętej Trydenckiej (ludzi młodych, w średnim wieku, osoby starsze) podkreśla, że ta Msza wycisza. Zauważa się także coraz częstsze sięganie do chorału gregoriańskiego, czyli dawnego śpiewu Kościoła.