Profity udziału w konkursach

Sonda Polskiej Organizacji Turystycznej TOP 5 zamków i pałaców „Nasza „Perła” okazała się kolejnym sukcesem i wielką promocją nie tylko dla Pałacu Potockich, ale i Radzynia Podlaskiego. Walka o pierwsze miejsce trwała do samego końca. Wygrał zamek w Niemodlinie, uzyskując 33,3 proc. głosów internatów, nieznacznie wyprzedzając radzyński Pałac Potockich, na który zagłosowało 29,3 proc.

Te dwa zabytki zdystansowały 78 pozostałych uczestników konkursu, także tych, które znalazły się w zwycięskiej piątce. Na trzecim miejscu uplasował się Zespół Wzgórza Zamkowego we Fromborku (13,8 proc.), na czwartym Zamek w Pszczynie (9,5 proc.), a na piątym Zamek w Łańcucie (4 proc.).

Narodziny sukcesu

Olbrzymia liczba głosów oddanych na radzyński pałac na pewno świadczy o pięknie i randze tego zabytku; ze względu na swą intrygującą historię i niezwykłe walory architektoniczne i artystyczne, jest godzien tak wysokiego miejsca. Zawdzięcza je jednak przede wszystkim mieszkańcom Radzynia, niezwykle solidarnym i zdeterminowanym w przedsięwzięciach, w których chodzi o dobro miasta.

Przeliczalne konsekwencje

To nie pierwszy konkurs, w którym radzyński Pałac Potockich zajął czołowe miejsce i – zapewne – nie skończy się li tylko na splendorze.

– Po zwycięstwie Pałacu Potockich w plebiscycie National Geographic Traveler na „7 nowych cudów Polski” rozmawiałem ze specjalistami od badania rynku, którzy zajmowali się efektami finansowymi konkursu. Wycenili, że za taką promocję, jaką dostaliśmy za darmo w ramach plebiscytu, musielibyśmy zapłacić ok. pół miliona zł – wspomina Rober Mazurek, który mobilizował radzynian do głosowania za pośrednictwem założonego przez siebie na facebooku profilu „Kocham Radzyń Podlaski”.

Zainteresowanie mediów…

– Fakt, że przez cały czas trwania plebiscytu National Geographic Pałac Potockich znajdował się na 1 miejscu – by ostatecznie zwyciężyć – powodował, że mówiono o nim w największych mediach w Polsce, pokazywano piękne zdjęcia pałacu. To intrygowało, budziło zainteresowanie naszym – zgódźmy się z tym – wcześniej bardzo mało znanym w Polsce zabytkiem – mówi Robert Mazurek. Jak będzie tym razem?

Już po etapie wojewódzkim sondy TOP 5 zamków i pałaców, które Pałac Potockich przeszedł jak burza, stał się on tematem reportażu w Panoramie Lubelskiej oraz programu „Poranek między Wisłą a Bugiem”.

…i ludzi

Identyfikacja Radzynia i jego najważniejszego obiektu zabytkowego w świadomości społecznej przekłada się na realne korzyści.

– Bogdan Sozoniuk, kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym przyznał, że od 2015 – a więc od zwycięstwa w plebiscycie National Geographic Traveler na „7 nowych cudów Polski” – zwiększyła się liczba turystów odwiedzających Radzyń. Ponadto coraz więcej osób przybywa do naszego miasta celowo, by zobaczyć pałac – dodaje Robert Mazurek.

Laury w ogólnopolskich konkursach to również ważki argument w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na restaurację czy o znalezienie się Pałacu Potockich na prezydenckiej liście Pomników Historii.