Pozytywna strona życia

12 października przypadają obchody Światowego Dnia Reumatyzmu. Biała Pozytywka już po raz drugi przygotowuje się do tego wydarzenia.

W trosce o seniorów

Tego dnia o godz. 11 w budynku przy ul. Brzeskiej 41 rozpoczną się wykłady i prelekcje dotyczących problemów zdrowotnych, zasad zdrowego odżywiania, opieki nad osobami chorymi połączone z ćwiczeniami fizycznymi. Na zakończenie każdy senior otrzyma tzw. „pudełko życia”. To umieszczony w oznakowanym miejscu mieszkania (najczęściej w lodówce) zbiór informacji o pacjencie: dane osobowe, przebyte choroby, leki jakie obecnie przyjmuje pacjent, alergie, kontakty do najbliższych itp. Te informacje są bezcenne dla służb ratowniczych w przypadku zasłabnięcia osoby samotnej. Podczas spotkania zostanie rozdanych 2 tys. „pudełek życia”, ufundowanych przez sponsora – firmę Metrox Investment Waldemara Wołosiuka. 5 października zakończył się nabór uczestników do projektu „Lektura, jakiej nie omawialiśmy”, skierowanego do osób powyżej 60. roku życia. Skorzystają one z wyjazdu na spektakl “Mistrz i Małgorzata” i zwiedzą teatr, wezmą udział w warsztatach i spotkaniu integracyjnym. W planach jest również utworzenie klubu dyskusyjnego pod nazwą „Biała Pozytywka – Bliżej Kultury”. Inicjatywę w wysokości 7 tys. zł. dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Międzypokoleniowa integracja

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Biała Pozytywka zaangażują dzieci, młodzież szkolną, dorosłych i seniorów. Społeczeństwo składa się z ludzi w różnym wieku. Ideałem byłoby, gdyby istniała silna więź miedzypokoleniowa. Podczas spotkań integracyjnych zyskują wszyscy. Przykładem takich działań był wyjazd do Pałacu Prezydenckiego z dziećmi z okazji Dnia Dziecka.

Stowarzyszenie zrealizowało ponadto wspólnie z OHP w Roskoszy dwie edycje projektu „Pozytywnie regionalni”. Młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach piekarsko – cukierniczych, tkackich, a w warsztacie kołodzieja wykonała budki lęgowe dla ptaków. Uzyskała ponadto informacje z zakresu doradztwa zawodowego. Jeszcze w tym roku Biała Pozytywka planuje kolejną akcję charytatywną. Podczas ubiegłorocznej zbierano fundusze dla Sandry Pikacz na rowerek rehabilitacyjny.

– Przygotowujemy się również do odwiedzin Pierwszej Damy. – mówi Renata Stefaniuk, prezes stowarzyszenia Biała Pozytywka. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Agata Kornhauser- -Duda przyjedzie do Białej Podlaskiej 8 marca 2018 r.