80 lat Kopca Pamięci

Z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” oraz Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w niedzielę 1 października w lesie przy Kopcu Piłsudskiego w Brzozowicy Dużej zorganizowano patriotyczną imprezę pt. „Dzień z Historią”. Uroczystość rozpoczęła się Msza Św., którą celebrował miejscowy proboszcz ks. Czesław Jakubiec.

Pod pomnikiem marszałka spoczęły wieńce i wiązanki kwiatów, a dr Szczepan Kalinowski, przypomniał drogę Józefa Piłsudskiego do niepodległości Polski, którą rozpoczął on w 1914 r ze 144 żołnierzami I Kompani Kadrowej. Nie zapomniał o tradycjach patriotycznych mieszkańców gminy Kąkolewnica od służby w oddziale konnym Leona Kota podczas Powstania Styczniowego po udział w POW, której członkowie zatrzymali w 1918 r. pod Grabowem marsz Niemców na Kąkolewnicę, oraz ich walkę w szeregach 34 pp z bolszewikami w 1920 r.

Historię sypania kopca przypomniał leśniczy Waldemar Czajka. Kopiec i pomnik Marszałka wzniesiono wraz z otaczającymi wałami w podziękowaniu za dar wolności. Pomysłodawcą był leśniczy Jan Trzeciak. W pierwszą rocznicę śmierci Piłsudskiego, w 1936 r. mieszkańcy Brzozowicy wspólnie z pracownikami leśnictwa spontanicznie usypali kopiec poświęcony Komendantowi. Brzozowickie miejsce pamięci przetrwało okupację i okres PRL właśnie dlatego, że znajdowało się nie w eksponowanym miejscu, lecz w lesie. Płaskorzeźba z głową Marszałka została zdjęta z pomnika i ukryta w leśniczówce jeszcze w 1940 r. Późniejszy leśniczy Jan Stasiewicz odnalazł ją w latach siedemdziesiątych XX w. podczas rozbiórki starej leśniczówki. Przechował medalion u siebie, a kiedy w Brzozowicy w 1985 r. utworzono parafię, przekazał go ks. proboszczowi Edwardowi Szarkowi. W maju 1992 roku płaskorzeźba powróciła na pomnik. Uroczystość zakończył występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzozowicy Dużej oraz Piknik. Były patriotyczne pieśni, wiersze oraz interesująca inscenizacja z udziałem biało-czerwonych szarf dla ducha, dla ciała zaś – bigos i grochówka. Warto wspomnieć, że od 2008 r istnieje tu ścieżka historyczno-przyrodnicza, prezentująca walory przyrodnicze terenu i najważniejsze wydarzenia z jego historii.