Nowy budżet to jeszcze więcej pieniędzy dla zwykłych ludzi. Zyska Polska wschodnia!

Polityków PO i Nowoczesnej z pewnością  zabolało to, że w tym budżecie  aż 75 mld zł wydatków przeznaczonych  jest na cele społeczne. To przecież  pięciokrotnie więcej niż przeznaczała  na ten cel poprzednia ekipa rządząca.  Co więcej, tak ogromny wzrost wydatków  na cele społeczne będzie realizowany  przy wyraźnie niższym niż do tej  pory deficycie budżetowym. 

Projekt budżetu na 2018 rok został  oparty na dość konserwatywnych założeniach:  wzrost gospodarczy ma wynieść  3,8% PKB (wzrost PKB w roku 2017  najprawdopodobniej lekko przekroczy  4%), inflacja w ujęciu średniorocznym  ma wynieść 2,3%, bezrobocie – 6,4%. 

Z nadzieją w przyszłość mogą spoglądać  także pracownicy oraz emeryci i renciści.  Wzrost przeciętnego rocznego funduszu  wynagrodzeń w gospodarce narodowej  oraz rent i emerytur – wyniesie 6,3 %. 

Skąd pieniądze na wydatki? 

Jak zapowiedział wicepremier Morawiecki  już w tym roku wpływy z VAT  będą o ok. 25-27 mld zł wyższe od tych  z roku poprzedniego (czyli przekroczą  150 mld zł), a w roku 2018 zostanie  prawdopodobnie zlikwidowana luka  w podatku VAT (czyli wpływy będą  o kolejne kilkanaście miliardów złotych  wyższe). 

Jeżeli chodzi o wydatki to w budżecie  zaplanowano astronomiczną kwotę ponad  75 mld zł na cele społeczne w tym  blisko 25 mld zł na realizację programu  Rodzina 500 plus (o prawie 2 mld  zł więcej niż w roku 2017), a dodatkowo  około 13 mld zł ma być wydatkowane  na świadczenia rodzinne. 

Z kolei około 10 mld zł ma być przeznaczone  na sfinansowanie podwyżek emerytur  i rent, a około 9 mld zł n na sfinansowanie  obniżenia wieku emerytalnego,  jeżeli wszyscy uprawnieni z tego prawa  skorzystają. 

Pewna część środków z tej puli będzie  przeznaczona na wsparcie programu  Mieszkanie plus, na sfinansowanie  programu darmowych leków dla seniorów  (powyżej 75 roku życia), a także  na zwiększenie dopłaty do systemu  ubezpieczeń rolniczych). 

Więcej pieniędzy dla obywateli 

Jak zaznaczył wicepremier Morawiecki  w roku 2018 wykonany zostanie także  drugi krok w podwyższaniu kwoty wolnej  od podatku w PIT i kwota ta zostanie  podniesiona do poziomu 8 tys. zł (a więc  osoby osiągające taki poziom rocznego  dochodu będą zwolnione z tego podatku). 

Podniesiony zostanie także z dotychczasowych  11 tys. zł. rocznie  do 13 bądź 14 tysięcy rocznie próg dochodów,  do którego kwota wolna maleje  i po przekroczeniu, którego aż do 85 tysięcy  528 zł wynosi 3091 zł. Przypomnijmy,  że jednym z autorów tego rozwiązania  jest senator z naszego regionu  Grzegorz Bierecki, przewodniczący senackiej  komisji Budżetu i Finansów Publicznych,  który w zeszłym roku był  autorem poprawki podnoszącej kwotę  wolną od podatku. 

Szansa dla emerytów i Polski wschodniej  Wreszcie w tej ogromnej puli 75 mld  zł wydatków o charakterze prospołecznym  znajdują się środki dla programu,  który jest jeszcze w przygotowaniu,  a który został roboczo nazwany przez  premier Beatę Szydło, programem 500  plus adresowanym do emerytów o najniższym  poziomie świadczeń. 

Będzie to dodatkowe jednorazowe  świadczenie dla najmniej zamożnych  świadczeniobiorców w wysokości 500  zł, a zakres jego zastosowania (określenie  wysokości świadczenia, poniżej  którego byłoby ono wypłacane) jest dopiero  opracowywany. 

W budżecie będzie też więcej pieniędzy  na służbę zdrowia, armię, policję  i służbę graniczną. To bardzo dobra wiadomość  dla młodych ludzi z naszego regionu.  Rząd planuje utworzenie dodatkowych  400 etatów dla pograniczników,  chroniących naszą granicę wschodnią.  To szansa na nowe miejsca pracy dla  osób z Południowego Podlasia. 

Przyszły rok zapowiada się naprawdę  dobrze.