Polska Wschodnia – nasza brama na świat!

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad tym, aby zasadniczo poprawić sieć kolejową we wschodnich województwach. Chodzi między innymi o generalny remont tzw., Magistrali Wschodniej, łączącej Olsztyn z Rzeszowem i Kielcami. Jak zapewnia ministerstwo: „Dzięki planowanym inwestycjom poprawi się jakość infrastruktury kolejowej pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, co poprawi dostępność transportową makroregionu Polski Wschodniej. Rezultatem planowanych inwestycji będzie zwiększenie konkurencyjności ekonomicznej makroregionu, co przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej”. Trwa również remont trasy kolejowej łączącej Lublin z Warszawą, który ma skrócić podróż ze stolicy naszego województwa do Warszawy nawet do 1,5 godziny. Remontowana jest nie tylko linia kolejowa, ale także dworce i perony.

Nowy Jedwabny Szlak Wagę wschodniej Polski zaczynają dostrzegać też, zainspirowani przez rząd, prezesi zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak i tych zależnych od spółek Skarbu Państwa.

Nasz region w najbliższej przyszłości stanie się oknem na świat nie tylko dla całego kraju, ale też całej Unii Europejskiej. Wszystko to za sprawą powstającego tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego Europę z Chinami. Przekonywał o tym prezes PKP Cargo Maciej Libiszewski podczas odbywającego się w Mińsku Białoruskiego Tygodnia Transportowego. Libiszewski przedstawił propozycje aktywizacji kolei w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Wziął także udział w rozmowach kolei białoruskich BCz i Grupy PKP na temat doskonalenia współpracy przygranicznej.

Zwracał przy tym uwagę na konieczność pogłębiania współpracy państw leżących na trasie przewozów kolejowych między Chinami a Europą we wdrażaniu procedur związanych z interoperacyjnością kolei.

– Przewozy intermodalne między Chinami a Polską i Europą Zachodnią dynamicznie rosną. PKP CARGO jest do tych wyzwań w zakresie organizacyjnym i technologicznym dobrze przygotowane. Prowadzimy aktywne działania nad wzrostem polskiego eksportu w celu zwiększenia przewozów w kierunku Chin. Do poprawy handlowej atrakcyjności obsługi kontenerowej i organizacji przewozów kolejowych w eksporcie polskich produktów niezbędne jest aktywne włączenie się wszystkich kolei na tej trasie, także kolei białoruskich – powiedział prezes Libiszewski.

Czas wielkich budów

O tym, jak duże znaczenie ma kolejowe połączenie z Chinami świadczy fakt, że w Małaszewiczach przygotowywana jest przebudowa centrum przeładunkowego. Projekt budowlany w tej sprawie podpisały spółka Cargotor z grupy PKP Cargo i przedsiębiorstwo Systra.

– To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w najbliższych latach. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje – przekonuje Jacek Rutkowski, prezes zarządu Cargotor. – Rejon przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do Azji był atrakcyjny dla przedsiębiorców – wyjaśnia Rutkowski.

O inwestycjach w logistykę mówi się też w Białej Podlaskiej. Na terenie bialskiej podstrefy ekonomicznej ma powstać centrum logistyczne, obsługujące towary z Chin. Byłby to potężny zastrzyk aktywizujący nasz region.