MIASTO Z KONCEPCJĄ ARCHITEKTONICZNĄ ODBUDOWY PAŁACU RADZIWIŁŁÓW

W miniony czwartek w oficynie zachodniej Parku Radziwiłłowskiego odbyło się oficjalne przekazanie miastu stosownego dokumentu. O tym, kto wyłoży pieniądze na odbudowę, a w grę wchodzi kwota kilkudziesięciu milionów złotych, zadecyduje przetarg. Dwa lata starań o dotacje UE nie przyniosły efektu, bo samorządem lubelskim rządzi PSL. Można jednak przypuszczać, że będą one kontynuowane po wyborach. Budżet miejski nie może pozwolić sobie na tak znaczny wydatek, a chodzi w tym przypadku o sumę przekraczającą 50 mln złotych. Samorząd nie chce na ten cel zaciągać kredytów.

– Wykonaliśmy koncepcję architektoniczną na bazie istniejących fundamentów, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi konserwatora zabytków. Zbadaliśmy opcję komercyjną, jest możliwość pozyskania prywatnego inwestora, który w wybudowanym obiekcie prowadziłby działalność hotelarską w takim zakresie, aby była ona dla niego opłacalna – powiedział Maciej Bąk prezes fundacji Fundusz Rewitalizacji.

– To nie jest proste. Pojawi się wątpliwość, że ktoś chce nam odebrać wspólną własność. Samorząd nie zamierza samodzielnie podejmować decyzji. Zachęcam mieszkańców Białej Podlaskiej do dyskusji, będziemy prowadzić szerokie konsultacje społeczne w tej kwestii – stwierdził prezydent Dariusz Stefaniuk.

Miasto zabiega i czyni starania, aby park tętnił życiem, był dostępny dla wszystkich, aby odbywały się tu imprezy kulturalne i rekreacyjne. Park czeka kolejna faza rewitalizacji: zadaszenie i odrestaurowanie amfiteatru oraz budowa parkingu.

– Odbudowa pałacu byłaby przysłowiową wisienką na torcie. Stanowiłby on idealne, architektoniczne dopełnienie całości. Park Radziwiłłowski zyska po rewitalizacji oraz przebudowie amfiteatru, a wzniesienie budowli głównej dodatkowo wzbogaci ofertę turystyczną naszego regionu – dodał prezydent Białej Podlaskiej.

Miasto zabiega o przyznanie statusu Pomnika Historii zabytkowemu zespołowi dawnej rezydencji Radziwiłłów, co wpisuje się w ideę Prezydenta Rzeczypospolitej – 100 Pomników Historii w setną rocznicę odzyskania niepodległości. W tym elitarnym gronie już znalazło się 70 miejsc w Polsce. Czy znajdzie się wśród nich bialski zabytek? Pomysł odbudowy pałacu Radziwiłłów zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Od wielu lat swój smutek z powodu braku tej budowli przy każdej nadarzającej się okazji podkreśla bialski archeolog Mieczysław  Bienia. 

– Jestem przekonany, że ludzie poprą ten pomysł.  W zabytkowym parku brakuje podstawowej bryły architektonicznej.  Zamiast pałacu mamy mini lasek. Dobrze  wie o tym każdy, że w naszym regionie nie brakuje  lasów – z humorem podsumowuje Mieczysław Bienia.