Przysięga "Terytorialsów"

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen.  bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” zostali zaprzysiężeni  w Siedlcach, Grajewie, Augustowie i Supraślu, żołnierze  2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima  Dekutowskiego ps. „Zapora” w Zamościu, a żołnierze 3.  Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza  Cieplińskiego ps. „Pług” – w Krośnie. 

Zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, piątego – obok piechoty,  wojsk specjalnych, marynarki wojennej i lotnictwa –  samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, powołanego w roku bieżącym  będzie obrona lokalnych społeczności w czasie konfl iktu zbrojnego, a w okresie pokoju wspieranie ich podczas  klęsk żywiołowych lub katastrof. 

Docelowa liczba WOT wyniesie ok. 53 tys. żołnierzy, ich  służba będzie trwała od roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Obecnie w WOT służy 6,5 tys. żołnierzy. Ponad 30% „Terytorialsów” stanowią osoby do 25 roku życia, średnia  wieku – 31 lat, 9% żołnierzy stanowią kobiety. 1/3 dotychczasowych „Terytorialsów” posiada wykształcenie wyższe,  połowa – średnie. 

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 17 brygad WOT. Pierwsze trzy są już w trakcie formowania; przygotowanie  trzech następnych odbędzie się jeszcze w tym roku, kolejnych  pięć brygad powstanie w 2018, a sześć w roku 2019. Ostatni tegoroczny nabór ochotników do służby w WOT rozpocznie  się w listopadzie br.