Rosną umiejętności uczniów i kompetencje nauczycieli

W projekcie uczestniczą uczniowie i kadra dwóch międzyrzeckich szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej, Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich oraz Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Od września uczniowie „Ekonomika” po zajęciach lekcyjnych uczą się m.in. obsługi kas fi skalnych, poznają tajniki księgowości i wzbogacają słownictwo zawodowe w języku angielskim. Młodzież Zespołu Szkół Technicznych szkoli się w zakresie wykończenia wnętrz (m.in. kładzenia tynków szlachetnych i płytek, malowania i tapetowania). Młodzi janowianie zaś uczestniczą w kursie obsługi kombajnów zbożowych.

Pomocą z zdobywaniu wiedzy i umiejętności są zakupione w ramach projektu materiały dydaktyczne, pomoce naukowe oraz pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i narzędzia.. Nauczyciele tych mogą zaś uczestniczyć w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Od października nauczyciele międzyrzeckiego ZST odbywają na Politechnice Warszawskiej studia podyplomowe „Automatyka oraz Mechatronika w Kształceniu Zawodowym”, a nauczyciele „Ekonomika” – kurs języka angielskiego w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

Projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (blisko 1,5 mln zł), 10-procentowym wkładem własnym powiatu oraz ze środków UE (ponad 1,3 mln zł).

Z możliwości dodatkowego kształcenia będą mogli korzystać również nauczyciele i uczniowie bialskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Nowe wyposażenie zyskają też pracownie kształcenia zawodowego. Wszystko za sprawą projektu „Ekonomik drogą do kariery”, który właśnie otrzymał dofinansowanie unijne w kwocie blisko 2 mln zł.