Maluch+: 28 milionów do wzięcia

W latach 2011-2017 na miejsca opieki nad małym dzieckiem przeznaczono niespełna 27 mln zł, dzięki którym utworzonych zostało 1297 nowych miejsc dla dzieci do lat 3. W przyszłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 450 mln zł, co oznacza, że na województwo lubelskie przypadnie kwota ponad 28 mln zł. Tylko w 722 polskich gminach (na ogólną liczbę 2478 wszystkich gmin) są jakiekolwiek miejsca opieki nad małym dzieckiem.

– Zależy mi na rozwoju – nie ukrywam tego – miejsc opieki samorządowych, dlatego że one gwarantują rodzicom niższą odpłatność – mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. – Chcemy, żeby pieniądze w pierwszej kolejności trafiły do tych samorządów, które nie mają żadnego miejsca opieki. Mogą to być żłobki, mogą to być także kluby dziecięce.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. – To jest kolejny program rządowy, który jest kompatybilny z dotychczasowymi. Zaczęliśmy od programu 500+, który miał na celu zatrzymać trend spadkowy urodzeń i to się udało – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas spotkania z mediami. – A skoro trend został odwrócony, to, – żeby dodatkowo zmotywować i zachęcić rodziny do posiadania potomstwa – wprowadzamy również program opieki nad dziećmi do lat trzech, zwiększając liczbę miejsc w żłobkach – dodał wojewoda.

Do 24 listopada jednostki samorządu terytorialnego muszą złożyć wnioski o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad małym dzieckiem, inne podmioty muszą to uczynić do 17 listopada br. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w BIP LUW pod adresem:

http://luwwlublinie.bip.gov.pl/program- maluch-edycja-2018/resortowy-prog…