W trosce o zdrowie mieszkańców

Statystyki dotyczące jakości powietrza w Polsce są alarmujące. Według Światowej Organizacji Zdrowia normy zanieczyszczeń są w naszym kraju przekraczane nawet dziesięciokrotnie, ma to poważne konsekwencje dla zdrowia Polaków.

8 listopada br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Szymon Michalski i prezes bialskiego.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Aleksander Kompa podpisali umowę o dofinansowanie projektu budowy ciepłowni opalanej biomasą. Całkowity koszt inwestycji to 30,5 mln zł, z czego ponad 21,5 mln pochodzić będzie ze środków zewnętrznych. Ciepłownia powstanie w 2019. Przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i i pozwoli ograniczyć ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego o 60 proc.

To efekt konsekwentnych zabiegów magistratu czynionych od dłuższego czasu. Bialskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już 10 października br. opublikowało ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj" zadania „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW w Białej Podlaskiej". Termin składania ofert upłynął 31 października br.

– Każdą złotówkę przed wydaniem oglądamy dwa razy. Ten jednak wydatek na pewno zwróci się z nawiązką. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie bialczan. Na podpisaniu umowy pojawił się Kazimierz Kojda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz, który uznał bialski wniosek za wzorcowy i kibicuje naszym poczynaniom. Już teraz zaprosiliśmy go na otwarcie ciepłowni – stwierdził prezydent Dariusz Stefaniuk, dziękując wszystkim, którzy dołożyli do tego przedsięwzięcia przysłowiową cegiełkę. – Cieszę się, że Biała Podlaska znajduje się w czołówce miast proekologicznych. Tym bardziej, że korzyści z powstania ciepłowni na biomasę czerpać będą również regionalne przedsiębiorstwa z kontraktacji paliwa – zrębków i rolnicy, jeśli zdecydują się na obsadzenie podmokłych nieużytków wierzbą energetyczną – skomentował sukces senator Grzegorz Bierecki.